ေမြးသမိခင္ ေက်းဇူးရွင္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ စကား ၃၃ ခြန္း

(၃၃ ႏွစ္ ျပည့္ ေျမာက္တဲ့ ေမြးေန႔မွာ ေက်းဇူး ထပ္ေလာင္း ဆုိပါ၏။)

ေမေမ…

သားကုိ လူျဖစ္ေအာင္ ေမြးခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

တျပြတ္ျပြတ္နဲ႔ ငယ္ငယ္ ကတည္းက ငတ္တဲ့ သားကုိ ႏုိ႔ခ်ဳိ တိုက္ေကၽြး ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ေလးငါးႏွစ္ ကတည္းက ဂ်ီက် စိတ္ဆိုး အေတာင္း အဆို မ်ားတဲ့ သားကုိ ခ်စ္တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ပညာတတ္ႀကီး ျဖစ္ေအာင္ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးထား ပညာ သင္ေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ေက်ာင္းထားလိုက္ေပမယ့္ စိတ္ပူ ေနၿပီး အနီးကပ္ ၾကည့္ေန၊ လိုတာေတြ ထပ္သင္ ေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ဘာသာေရး ကိုင္း႐ႈိင္းေအာင္ ငယ္စဥ္ ကတည္းက ပံုသြင္း ဆုံးမခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ငယ္စဥ္ ကတည္းက လိမၼာ ယဥ္ေက်းၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေတြနဲ႔ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံ တတ္ေအာင္ သင္ေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

တရား မွတ္ရမယ္၊ တရား ထုိင္ရမယ္လို႔ ငယ္ငယ္ ကတည္းက တရား စခန္းပုိ႔၊ လက္ေတြ႕ သင္ၾကား ေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ သင္သင္၊ အရြယ္ ငယ္ေသး လူဆုိးေလးမုိ႔၊ နည္းမ်ဳိးစုံ သုံး ဆုံးမ ေပးခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

လူပ်ဳိေပါက္ ျဖစ္လာ၊ ေတာင္ေတာင္ အီအီ ထင္ရာ လုပ္တတ္တာမို႔ စိတ္ပူ ထိန္းသိမ္း ခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ဆယ္တန္း ႏွစ္ခ်င္း ေပါက္ေအာင္ဖုိ႔ အတင္း တုိက္တြန္း၊ အတင္း တြန္းထိုး ခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

သားလူေတာ္ ငပ်င္းကို အၿမဲတမ္း မီးထုိး ႀကိမ္းေမာင္း ေနေပမယ့္ ေမတၱာ စစ္စစ္ ထားခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

တခ်ိန္က်ရင္ မင္းအတြက္ သိပ္ လိုအပ္မယ္ ဆိုၿပီး အဂၤလိပ္စာကို အတင္း သင္ခုိင္း ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

အလုပ္ လုပ္ေတာ့လည္း အခက္အခဲေတြ ေတြ႕ရင္ စိတ္ဓါတ္ မက်ဖုိ႔ အၿမဲ ဆုံးမ အားေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

သူ႔သားေမာင္ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေစေၾကာင္း အၿမဲ ေမတၱာပို႔၊ ဆုေတာင္း ေပးခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

သားကို အၿမဲတမ္း တုိးတက္ ေစခ်င္ေနတဲ့ အတြက္ အၿမဲ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ ေနခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ဘမ်ဳိး ဘိုးတူ ဇ ကေလးနဲ႔မို႔ အၿမဲ သတိေပး ဆုံးမေပးတဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

သူ႔ သားေမာင္ကို အၿမဲ အားကိုး၊ အၿမဲ အထင္ႀကီး၊ အၿမဲ ခ်ီးမြမ္း အားေပးခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

သားေမာင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ပညာသင္ သြား၊ အလုပ္အကိုင္ အတြက္ သြား၊ အဲဒီလို သြားလာ ရတာေတြ အတြက္ ဂုဏ္ယူ တတ္လို႔လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

လူေတြ ထူတုိင္း မိဘ ေက်းဇူး သိတတ္တဲ့ သား၊ အိမ္ကို ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ သား ဆုိၿပီး ထုတ္ေဖာ္ ဂုဏ္ျပဳ ေျပာၾကားတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

အနီ းေနေန အေ၀း ေရာက္ေရာက္ အၿမဲ ေမတၱာ ျဖန္႔က်က္၊ လႊမ္းၿခံဳ ေပးထား ေႏြးေထြးထားတဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ေမေမ…

စံျပ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ အျဖစ္ ေနထုိင္ ျပခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

အနႏၱဂိုဏ္း၀င္ ေက်းဇူးရွင္ မိခင္ တစ္ေယာက္ အသြင္ ပီပီျပင္ျပင္ ျပဆိုခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

အဘုိးအဘြားတုိ႔ကို ခ်စ္ခင္ ေစာင့္ေရွာက္၊ ေရွ႕ေန အျဖစ္ ေရွ႕က မားမား မတ္မတ္ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

မိဘဆုိတာ ဒီလို ေစာင့္ေရွာက္ ရတယ္ကြဲ႕လို႔ ျပသခဲ့ လုိ႔လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ဆုိတာ ဒီလို ေပါင္းသင္း ေစာင့္ေရွာက္ ရတယ္လို႔ ျပသ ေျပာဆုိ သင္ျပခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ဆရာသမားဆို ဒီလုိ ေက်းဇူး သိတတ္ ေစာင့္ေရွာက္ ရတယ္လို႔ လက္ေတြ႕ ျပသ ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

အနားယူရမယ့္ အရြယ္ အထိ မိသားစုကို ဦးေဆာင္ လမ္းညႊန္ ေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ဘာသာတရား အဆုံးအမ ေတြကို လိုက္နာ က်င့္ၾကံ ျပတဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ေမတၱာတရား သစၥာတရား ဂ႐ုဏာတရား ဥေပကၡာတရား တို႔ကုိ လက္ေတြ႕ က်င့္ၾကံ ျပခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

သားသမီးေတြကို အလြန္ ခ်စ္ၿပီး အလြန္ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

အေဖ့ကုိ ယူခဲ့တဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

သားေမာင္ရဲ႕ မာတာ မိခင္ ေက်းဇူးရွင္ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္… ေမေမ။

ခ်စ္ခင္ ေလးစားစြာျဖင့္

သားေမာင္ မ်ဳိးသာထက္

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္။
နံနက္ ၆ နာရီ ၅၅ မိနစ္။
(၃၃ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ေမြးမိခင္ကို ေက်းဇူး တင္သျဖင့္ ခံစား ေရးဖြဲ႕သည္။)