ကၽြန္ေတာ့လက္ေတြက သြက္တယ္

သန္မာတယ္

မေပါက္ေသးတဲ့ ေပါက္ခ်င္ေနတဲ့အေပါက္ဆို ထိုးထည့္ ၀င္သြားတာပဲ

ခက္တာက လက္မာေပမယ့္ စိတ္ကမမာဘူး

ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေနတယ္

လက္က ႏြဲ႕လာတယ္၊ လွလာတယ္ဆိုခ်င္ဆို

ဇာတ္ကရမလိုျဖစ္လာတယ္

ဇာတ္ကရမယ္ လွတဲ့လက္ေတြနဲ႔ဇာတ္ကရေတာ့မယ္

ဒီလက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္မုန္းပါတယ္

တကယ္ဆို မာတဲ့လက္ေတြကိုပဲ လိုိခ်င္တာပါ

လက္မာမာေတြက သန္တယ္မဟုတ္လား

အခုေသာ လွပေသာလက္ကေလးမ်ားနဲ႔ပဲ ေပ်ာ္စရာေတာ့ ေကာင္းမေနပါဘူး။

 

ႏို၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈။