ဂီတဆရာလည္း ေတြ႕ရဲ႕…

ေတးသံသာေတြ ဖန္တီးသူေပါ့။

 

စကားေတြလည္း ေဖာင္ဖြဲ႕ေနေလရဲ႕…

သားေရးသမီးေရး ေဆြေရးမ်ဳိးေရး

သူ႔အေၾကာင္း လူ႔အေၾကာင္းလည္း ပါမွာေပါ့။

 

ေနရာလိုခ်င္သူေတြလည္း ရွိရဲ႕…

အေညာင္းေျပ အညာေျပ သက္သာေအာင္ေပါ့။

 

စာဖတ္ေနသူလည္း ပါရဲ႕…

သတင္းေတြ၊ အတင္းေတြ၊ အပ်င္းေျဖတာလည္း ျဖစ္မွာေပါ့။

 

အလုပ္ လုပ္ေနသူလည္း ရွိရဲ႕…

အိမ္စာ၊ ရုံးစာ၊ အလုပ္စာ၊ အရႈပ္စာေတြနဲ႔ေပါ့။

 

ေအာ္ဟစ္သံေတြလည္း ဆူညံေနေလရဲ႕…

လူငယ္ေတြ၊ လူႀကီးေတြ၊ မူးေနသူေတြနဲ႔ ရူးေနသူေတြေပါ့။

 

ဘယ္လိုလဲ၊ ဘယ္ကိုလဲ…

ရထားႀကီးကေတာ့ တဘူတာၿပီး တဘူတာေပါ့။

 

ရပ္လိုက္၊ တက္လိုက္၊ ထြက္လုိက္၊ ရပ္လိုက္

ေမာင္းသူက ေမာင္း၊ စီးသူက စီး

တက္သူက တက္၊ ထြက္သူက ထြက္

သူလည္း တခါ၊ ကိုယ္လည္း တလွည့္ေပါ့။

 

အေတြးက ေတာင္ေရာက္ ေျမာက္ေရာက္

အေရွ႕ အေနာက္ ကြဲျပားမႈ စဥ္းစားခန္းနဲ႔

ရထားသံနဲ႔ လူသံ၊ ၾကားလိုက္ မၾကားလိုက္

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တေယာက္ထဲေပါ့။

 

ႏို၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၂။ နံနက္ ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ္။

လန္ဒန္။