ေျခလွမ္းပါပဲ
ဒါေပမဲ့ စကပ္အနားေတြ တြန္းထိုးလႈပ္ရမ္းေနပုံက
ဒီလူရင္ခုန္သံနဲ႔အၿပိဳင္…။

ဘာမွလည္း ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး
လူကိုေတာင္ မၾကည့္ဘူး
အဲဒီအနားေတြနဲ႔ေတာ့ ဆက္ထားသလိုမ်ဳိး…။

အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက်
အပိုအလို မရွိ၊ ေနသားက်လုိက္ပုံက
၂၄ နာရီတပတ္ လည္ေနသလို…။

ခက္တာက ခံစားတတ္တာ၊ သိမွတ္လြန္းတာ
ဒီလူလည္ ခံရသမွ ဟက္တက္ကိုကြဲ
အဲဲဒီ အနားပတ္လည္ေလးမွာ…။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၈ ရက္။ ဗုဒၶဟူးေန႔။
ည ၁၁ နာရီ။