ဒီကဗ်ာကို ေရးခြင့္ရဖို႔ ေမြးဖြားေပးခဲ့တဲ့
မိဘႏွစ္ပါးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ပညာသင္ေပး ဘ၀ျမွင့္တင္ေပးခဲ့တဲ့
ေမေမ့ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ေနစရာအေထာက္အပံ့ေပးခဲ့တဲ့
အဖိုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

အလုပ္လုပ္ခြင့္ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးခဲ့တဲ့
လက္ဦးဆရာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

မ်က္စိႀကီး နားက်ယ္ အသိပိုး ၾကြယ္ေစဖို႔
တိုင္းတပါးပို႔ စာသင္ေစခဲ့တဲ့
ဆရာအရွင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

လုပ္ခ်င္ရာရာ တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့တဲ့
အလုပ္ရွင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

စိတ္ဓာတ္က်တက္ ခံစားခ်က္ျပင္း
သူ႔မ်က္ႏွာကဲ အၿမဲေထာက္ရႈ ေ၀ဖန္မႈျပဳခဲ့တဲ့
ေမေမ့ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းတပါးမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့ သူ႔အတြက္
လက္တြဲေခၚယူခဲ့သူကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ေ၀းရပ္ေျမမွာ ေႏြးေထြးရပ္၀န္း ေဖာ္ေဆာင္ထားတဲ့
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ရထားေပၚမွာ ေခြးနက္တေကာင္
မျမင္ရသခင္ ငါျမင္ရစဥ္
ပိုင္ဆိုင္ရေသာ မ်က္လုံးေတြအတြက္
ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ရုပ္သံသတင္း နားစြင့္စိုက္ရင္း
ဖန္သားျပင္ေထာင့္ လူရုပ္ငယ္ေလး လက္မ်ားလႈပ္ခတ္
မၾကားရသူမ်ားအတြက္ အၾကားစကား ေျပာၾကားေနခိုက္
ၾကားခြင့္ရေနတဲ့အတြက္
ကံၾကမၼာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ေမႊးနံ႔ခ်ဳိအီ အလီလီေသာ ရသာအေပါင္း
ခံစားႏိုင္ေၾကာင္း ဒီႏွာေခါင္း
ေကာင္းေကာင္းမွန္မွန္ သုံးႏိုင္ရန္အတြက္
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

က်န္းမာပါးစပ္ ေရႊပါးစပ္ ေငြပါးစပ္
ရမၼက္အစုံ စုပ္ယူႏိုင္မယ့္
ဒီႏႈတ္ခမ္းႏွစ္လႊာအတြက္
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

မပ်က္မွတ္ဥာဏ္
စိတ္ကိုယ္ကပ္ၿငိ
မွားမွန္ခြဲျခား အသိမ်ားတြက္
မိဘ ဆရာတို႔အား ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ေက်းဇူးရွိက ေၾကးသိပါေလ
စကားဆုံးမ သင့္ရာေၾကာင္းျပ ထိုႏွစ္၀တြက္
ေက်းဇူးအထူး တင္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္။ နံနက္ ၈ နာရီ။