အလုပ္သေဘာအရ နာမည္တစ္ခု ေရြးခ်ယ္ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ လိုအပ္လာေသာအခါ (အခြင့္ရွိလာေသာအခါ) ကၽြန္ေတာ္က “ခ်ဳိ“ဆိုတဲ့ နာမည္ေလး ေရြးခ်ယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔သေဘာအရ ကိုယ့္မွာ မရွိတဲ့ လုိအပ္ခ်က္၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ အားသာခ်က္ကို လိုခ်င္ၾက၊ ၾကြား၀ါခ်င္ၾကတဲ့ သေဘာတရားအတိုင္း ကၽြန္ေတာ့္မွာရွိတဲ့ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အားသာခ်က္ ႏွစ္ခုလုံးကို ရွာလိုက္တဲ့အခါ “ခ်ိဳ“ဆိုတာကို ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ဒီလူနဲ႔ ဒီနာမည္ အံက်ျဖစ္ဖို႔ကလည္း လိုအပ္တာကုိးဗ်၊ ေနာ္။

၁။ ခ်ဳိ (ဂ်ဳိ) -န- ကၽြဲ၊ ႏြား၊ သမင္၊ ဒရယ္ စသည္တုိ႔၏ ဦးေခါင္း၌ေပါက္သည့္ မာေသာ အခၽြန္အတက္
(ဟုတ္ေလာက္သည္၊ ကၽြန္ေတာ္က အစပိုင္း လည္သလိုလိုႏွင့္ အဆုံးသတ္ ခံလိုက္ရတာ မ်ားသည္၊ ခ်ဳိပါရင္ ငတုံးလို႔ လူတိုင္း နားလည္ ထားၾကတယ္ မဟုတ္လား၊ တစ္ခ်က္ေတာ့ ကိုက္ညီသြားၿပီ)
ွိ
၂။ ခ်ဳိ -နာ၀ိ- ထန္းလ်က္၊ သၾကားတို႔၏ အရသာမ်ိဳးရွိေသာ၊ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ၊ ၾကည္လင္ရႊင္ျပေသာ (ဒါကေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေတာ့ သိပ္ဟုတ္တာေပါ့ဆိုၿပီး လုပ္လို႔မျဖစ္၊ ပရိသတ္ႀကီးက ဆုံးျဖတ္မွရမယ့္ကိစၥလုိ႔ပဲ ထားရမွာပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈရွိရင္ ၿပီးတာပဲ မဟုတ္လား ေက်ာင္းအမရာ…)

၃။ ခ်ိဳ -ႀကိ- ေလ်ာ့နည္းသည္
(ဒါကေတာ့ ေသခ်ာတယ္၊ ကိုယ့္မွာက လိုအပ္ခ်က္ေတြ အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္။ ဒါကို ကိုယ္တိုင္လည္း သိတယ္၊ မိဘ ဆရာသမားမ်ားနဲ႔ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြကလည္း သိၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က သိရုံတင္မကဘဲ လမ္းညႊန္ ေထာက္ျပ ေပးၾကတယ္၊ သတိေပး ဆုံးမၾကတယ္။ ဒါကို ေက်းဇူးအနႏၱ တင္ရတယ္)

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဒီ “ခ်ဳိ“ ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ မလိုက္လို႔ ဘယ္သူနဲ႔ လိုက္ဖို႔ ရွိဦးမွာလဲ။ ဒါေပမဲ့ “ခ်ဳိ“ တစ္လုံးတည္း ဆိုရင္ေတာ့ မိန္းမ ဆန္သြားလိမ့္မယ္၊ ဒီေတာ့ ခ်ဳိ ေရွ႕ကေန “ကို“ ကို ထည့္လိုက္တယ္။ ကာရန္လည္း ညီသြားတာေပါ့။

ေနာက္တစ္ခုက “ကို“ ရဲ႕အဓိပၸာယ္ကလည္း ကို -စည္း- ယဥ္ေက်းေသာအားျဖင့္ ေယာက်္ားအမည္ေရွ႕က တပ္သုံးေသာ စကားလုံး၊

နာမည္ေပးပုံ ေရြးပုံေလးက မသင္းဘူးလားဗ်ာ ဘုရားဒကာတို႔…။

နာမည္ ကိုခ်ဳိ၊

လူက လူပ်ဳိ၊

အလုပ္က ေရဒီယို၊

တခုတ္တရ အမူပို၊

မဟုတ္က သူဆုိ ခုတ္ၾကဟူလို…။

ဒီေတာ့ သူေကာင္းသား (သွေဂါင္းသွားလို႔ ဖတ္ပါရင္ ကၽြန္ေတာ္ ကိုခ်ိဳဟာ “မ်ဳိးရိုးအက်င့္ သိကၡာ ေကာင္းမြန္သူ“ ျဖစ္ပါမယ္၊ မေတာ္လို႔ လူႀကီးမင္းက သေဂါင့္သား လို႔ ဖတ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ “တစ္စုံတစ္ဦးကို ဂုဏ္တင္သေယာင္ ေငါ့၍ေျပာေသာ စကားေျပာခံရသူ“ ျဖစ္ပါမယ္) ကၽြန္ေတာ္ ကိုခ်ဳိကို လူႀကီးမင္းတို႔ ဘ၀င္မွာ ဘယ္လို ဆုံးျဖတ္ ထင္ျမင္ၾကပါသလဲ ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုခ်ဳိ တကယ္ ခ်ဳိပါရဲ႕လား။

ဒီေတာ့ ေတာင္းဆိုခ်င္တာက

ကၽြန္ေတာ္ ကိုခ်ဳိ

ႏႈတ္မႈစကား

လုပ္ကိုင္အသြား

ေတြးဆေျမာ္ျမင္

ယဥ္ယဥ္စရာ

ထင္ျမင္ပါမူ

သွေဂါင္းသွား လို႔ ေခၚခ်င္ေခၚေလ၊

ထိုနည္းမဟုတ္

တလြဲမာန္၀င္

ျမင္ျမင္သမွ်

တတ္သိထင္မွတ္

စကားပိုဆို

ေဆာင့္ၾကြားမူပို

သူ႔နားမေထာင္

ကင္းကြာလူ႔စည္း

လူမိုက္ႀကီးဟု

ပိုင္းျဖတ္ဥာဏ္ထင္

ရွိပါေလရင္ သေဂါင့္သားလို႔ ေခၚပါေလ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

စြမ္းသေလာက္ေမာင္

ခ်ဳိၿမဲခ်ဳိေန ခ်ဳိေနေစဖို႔ ဓိ႒ာန္ျပဳတယ္ေလ…ခ်ဳိ ခ်ဳိ ခ်ဳိ ခ်ဳိခ်င္သေလာက္ခ်ဳိ…။

ထို႔ျပင္တ၀ ေမာင္ကလြန္ေသာ္

အေဖခ်ဳိဖို႔ အေမခ်ဳိတို႔

ဆရာမိတ္မ်ား ဘိုးဘြားမက်န္

ေဆြမ်ဳိးအပါ လူတကာတို႔

ခ်င္းခ်င္းေမတၱာ ေ၀ငွႏိုင္ေစ မွ်ၾကေစဖို႔

ခ်ဳိပါေစေၾကာင္း သာၾကေစေၾကာင္း

ေမာင္ဆုေတာင္းသည္ ခ်ဳိသကာတို႔ ဖုံးေစေသာ္…

ဖုံးတိုင္မက ႏွလုံးပီတိ ဂြမ္းဆီထိတိုင္ ၿပိဳင္ေစေသာ္…။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ ၆ ရက္။ နံနက္ ၁၀ နာရီ။

Advertisements