မင္းတို႔အမ်ဳိးခ်ည္းပဲဆိုေတာ့
ထိုးခ်င္သလိုထိုး ကိုက္ခ်င္သလိုကိုက္
ရိုင္းခ်င္သလိုရိုင္း မင္းဆိုးေပါ့
ေသြးစုပ္တဲ့ေကာင္ရာ…။

တျပည္ရြာ တနယ္ျခားမွာ
မင္းမရွိဘူးမွတ္တာ
အခုမွ ခံရမသက္သာ ဆိုးလွေပတာ
ေအာ့နာနာ ရြံပါဘိကြာ…။

ရာသီကပူ ပိုးဆိုးကထူ
အလုပ္ကမ်ား အိပ္မရတဲ့ညေတြၾကား
ငါ့ကံႏွယ္ဆိုးလိုက္ပါဘိရယ္လို႔
ေအာ္လို႔လည္း မရ၊ ခံရလည္း အထိနာ
ထိုးေဆာ္သမွ် ေကာ့ေနေအာင္ ခံေနရပါေပါ့ဗ်ိဳး။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္။ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ္။

Advertisements