ေဖတို႔ေခတ္က ေဖက ေျပာတယ္
သား က်ားဆိုတာ စုံရသတဲ့
ဘာလာလာ ရယ္ဒီပဲတဲ့
ေပးမလား ယူမလား
အပိုေပးမလား လိုေသးသလား
အဆစ္ယူမလား ညစ္သူလား

အခုေခတ္ေတာ့ သန္႔သန္႔ေလးရယ္
တလိုင္းထဲေတြ မ်ားၾကတယ္
ေဆးလား
ေရးလား
ေျပးလား
ေဘးလား
ဒါမွမဟုတ္ ေအးေဆးလား

ေခတ္ကိုက အလြဲႀကီးလြဲ
တခ်ဳိ႕က ေခတ္ကုိပုံ
ဒီအခ်ိန္ဟာ စီးပြားအျဖစ္ဆုံးတဲ့
တခ်ိဳ႕က ေခတ္ကိုယုံ

မိန္းကေလးေတြကို မၾကည့္ေတာ့ဘူး
လုံး၀ကို မရွိေတာ့ဘူး
နပုန္းမေတြ ဆတ္ေဆာ့လူး
စုန္းမေတြ ခ်စ္ေတာ့ဘူး

ကိုယ့္ဘ၀ဟာ ထူးေတာ့ဘူး
မူးေမွာက္တာ မေကာင္းပါ၀ူး
ရူးသေလာက္ ငါ
မမိုက္ပါဘူး ႀကိဳက္စရာဆူး စိုက္ကာလူး
အခ်ိန္ေတြကုန္ ရင္ေတြတုန္ ဆင္ေျခဟုန္
ငါ ေနာက္တစ္ခါဆို…
….
……..
တလိုင္းေၾကာင္…။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္၊ ည ၁၁ နာရီ။