သားျဖစ္တုန္းမွာ သားေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မွ
သားေကာင္းတိုင္းျပည္ စည္ပင္ေပလိမ့္
သားေကာင္းမျဖစ္ သားညစ္ျဖစ္က
ကမၻာေျပာင္းေရး သိပ္မေတြးႏွင့္ သားေကာင္းအရင္ ျပဳက်င့္ရာတည့္။

ဖခင္ျဖစ္ထိုက္ ျဖစ္လုိက္ရလည္း ဖခင္ေကာင္းလုပ္ သားေကာင္းထုတ္ေလ
ဖေကာင္းမဟုတ္ လမ္းမွားေဖာက္လို႔
တိုင္းေရးျပည္ရာ က်ိဳးျပဳပါဘဲ
ကမၻာေျပာင္းေရး သိပ္မေတြးႏွင့္ ဖေကာင္းအရင္ ျပဳက်င့္ရာတည့္။

တပည့္ျဖစ္ေန သင္ယူေပေလ မာန္စြယ္ႏွိမ့္ခ် ပညာ၀သို႔
ဆရာ့စကား ဆရာ့အားကုိ လိုက္နာ မွီးယူ ထူးခၽြန္ပေစ
တပည့္ဆိုးယုတ္ လူမိုက္လုပ္ၿပီး
ကမၻာေျပာင္းေရး သိပ္မေတြးႏွင့္ တပည့္အရင္ က်င့္ႀကံေလတည့္။

ဆရာျဖစ္လာ ျဖစ္ေနခိုက္မွာ ဆရာက်င့္၀တ္ ေက်ပြန္ေစ
တတ္ ပဲ့ သိပၸ ေဘးကာ လမ္းျပ ကိုယ့္က်င့္သီလ ၿမဲပါေစ
ဆရာမိုက္မ်ဳိး လြန္စြာဆိုးၿပီး
ကမၻာေျပာင္းေရး သိပ္မေတြးႏွင့္ ဆရာေကာင္းေစ ျပဳက်င့္ေလ။

ေနာက္လိုက္ျဖစ္လာ ျဖစ္ခိုက္မွာလည္း စကားလိုက္နာ
သင့္ရာတင္ျပ စည္းလုံးၾကမွ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ ပန္းတိုင္၀င္အံ့
စကားမနာ လိုက္မလာဘဲ ကန္႔လန္႔လုပ္ၿပီး
ကမၻာေျပာင္းေရး သိပ္မေတြးႏွင့္ ေနာက္ေကာင္းအရင္ ျဖစ္ပါေစေလ။

ေခါင္းေဆာင္အရာ ရခဲ့ပါလည္း ေခါင္းေဆာင္ပီပီ တည္တည္ၾကည္မွ
ငယ္သားအက်ဳိး ၀န္းက်င္အက်ဳိး မ်ားသကို
မမွ်ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္က်ဳိးေဆာင္ၿပီး
ကမၻာေျပာင္းေရး သိပ္မေတြးႏွင့္ ေခါင္းေကာင္းအ႐င္ လုပ္ပါေလ။

မိတ္ေဆြဘ၀ မိတ္ေဆြျဖစ္တုန္း မိတ္ေကာင္းက်င့္ရာ ျပဳက်င့္ပါေလ
မိတ္ေကာင္းမဟုတ္ အတၱထီးအုပ္ ထင္ရာလုပ္လို႔
၀န္းက်င္အေရး မေတြးပါဘဲ
ကမၻာေျပာင္းေရး သိပ္မေတြးႏွင့္ မိတ္ေကာင္းအရင္ က်င့္ႀကံေလ။

ခင္ပြန္းျဖစ္လာ အိမ္ေထာင္လာလည္း ဇနီးေမာင္ႏွံ ရာသက္ႏွံဖို႔
ေမတၱာ သစၥာ ယွက္ေဖာက္ျဖာေလာ့
သုိ႔မဟုတ္ဘဲ ေဖာက္ျပန္သမား ျဖစ္ေနသားနဲ႔
ကမၻာေျပာင္းေရး သိပ္မေတြးႏွင့္ လင္ေကာင္းအရင္ ျဖစ္ေအာင္ေနဖို႔။

မယားအရာ ေရာက္လာပါလွ်င္ ႏွစ္ကိုယ္ေမာင္ႏွံ ႏွစ္ရာခ်ီဖို႔
သမီးသားနဲ႔ စီးပြား ပြားစီး ဒိုးတူေဘာင္ဘက္ သည္းခံခ်ီတက္
မဟုတ္ပါဘဲ ပ်င္းရိေလးလံ ဇိမ္ခံေနၿမဲ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ရြဲနဲ႔
ကမၻာေျပာင္းေရး သိပ္မေတြးႏွင့္ ဇနီးေကာင္းအရင္ က်င့္ပါေလ။

အမ်ားတကာ ေ၀ဖန္ ကဲ့ရဲ႕ ေရးသား စာျပဳ စကားစုနဲ႔ ထိုးႏွက္ တိုက္ခုိက္
ငမိုက္အလုပ္ လြယ္လြယ္ျပဳနဲ႔
လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ဆယ္ေယာက္တစ္စု ရာေထာင္ျပဳလို႔
ေကာင္း၀န္းက်င္စု ေကာင္းမႈကမၻာ ေလာကေကာင္းဖို႔
ကုိယ္က အရင္ စၾကစို႔။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္။ ညေနခင္း ၄ နာရီ။

Advertisements