အိပ္ခ်င္ေနတဲ့ ဒီမ်က္လံုးေတြျမင္လည္း

ဟိုဘက္လွည့္ေနေတာ့

စိန္မေခၚပါဘူး

တစ္ေယာက္တည္းပဲ အိပ္ပါ့မယ္။

စိတ္မထင္ဘဲ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္တတ္သူမို႔

ႀကိတ္ခ်င္လည္း ႀကိတ္ထည့္လိုက္ေပေရာ့

နက္ေမွာင္တဲ့ ဒီလမ္းမေပၚ ငါအိပ္ေနခဲ့တယ္။

ေခါင္းခ်ည္းပဲ မာ႐ံုတင္ မဟုတ္ဘူး

စိတ္ကလည္း မႏွံ႔တဲ့သူမို႔

ေခါင္းနဲ႔စိတ္ ဟက္တက္ကြဲေအာင္ ႐ိုက္ထည့္သြားေပါ့။

အူ႐ိုင္း န- ၁။ အရက္မေသာက္ဖူးသူ ၂။ (ဥပစာ)အခ်စ္ကိစၥစသည္တို႔တြင္ အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသးသူ။

ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၄၊ ၂၀၀၈။

Advertisements