ရစ္ေခြလိႈင္းသန္း အႏြယ္အရစ္ အပင့္အသြယ္ တင့္တင့္တယ္တယ္

လွလိုက္တာမ်ား အဆန္းတၾကယ္

လွစ္ကနဲ လက္ကနဲ ျပက္ျပက္ၿဖိဳးၾကြယ္

ေမာေမာၿပီး က်န္ခဲ့သူမယ္ သူရက္စက္တယ္

ၿပံဳးၿပံဳးၿပီးၾကည့္သြားတဲ့မ်က္၀န္းမွာ အသက္ရွိတယ္

ပေဟဠိပါတဲ့ ေနာက္ေက်ာဟာ ခက္လွတယ္

ဒီလိုနဲ႔ ညေတြ တစ္ညၿပီးတစ္ည ျဖတ္ကြယ္

ဘ၀ဆံုးတဲ့အထိဆို……..

ေၾကာက္လွပါေတာ့တယ္။

မတ္ ၃၁၊ ၂၀၀၉။