လန္ဒန္ၿမိဳ႕လယ္ ကိုဗန္႔ဂါးဒင္း ေစ်းႀကီး

ရန္ကုန္ ရွိေနစဥ္ ကတည္းက ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား သူငယ္ခ်င္းမ်ား မိတ္ေဆြမ်ား ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပိုင္ ဘေလာ့ဂ္ မ်ားတြင္ ေရးသားေသာ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ေနရာ ဌာနသစ္ မ်ားကုိ သြားေရာက္ ေလ့လာသည့္ ခံစားမႈမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈၿပီး သကာလ မိမိတြင္လည္း ထုိုထုိ အခြင့္အေရး ရခဲ့ပါမူ ေရးသားမည့္ အေၾကာင္း စိတ္တြင္ ေတးမွတ္ထားခဲ့ ဖူးပါသည္။

တကယ္တမ္း တြင္မူ ရန္ကုန္မွ လန္ဒန္လာသည့္ လမ္းခရီးမွာပင္ အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ား၊ အဆန္းအသစ္ မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေ၀ငွ တင္ျပစရာမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္လေက်ာ္ သုံးလတြင္း ေရာက္သည္အထိ တစိုးတစိမွ် တင္ျပႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္လည္း အားမရႏုိင္သလို မ်ားျပားလွေသာ ႐ုံးအလုပ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကဆုိင္ရာ အလုပ္မ်ားကုိ ၾကည့္ၿပီး စိတ္ပ်က္မိပါသည္။

ဤတြင္မွ မိမိ ယခင္ ရန္ကုန္တြင္ ဖတ္ရေသာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား ေန႔စဥ္ ဘေလာ့ဂ္ ေရးသားေသာ အလုပ္မွာ မလြယ္ကူ ေၾကာင္းႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ မနည္း အားစုိက္ေရးသား ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုိယ္ခ်င္းစာလာ မိသလို ေလးစားမိပါသည္။ တၿပိဳင္တည္း တြင္ပင္ မိမိ၏ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈမွာ ည့ံဖ်င္း လွေၾကာင္းကုိလည္း သတိျပဳမိသြား ေတာ့သည္။

ယခုေရးသားမႈမွာလည္း ၾကြား၀ါမႈကုိ ဦးမတည္ဘဲ ပတ္၀န္းက်င္သစ္တြင္ ျမင္ေတြ႕ရေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ အစားအစာ၊ ၀န္ေဆာင္မႈစသည့္ ကုိယ့္ေတြ႕ တကယ့္ခံစားမႈသက္သက္ကုိသာ တတ္ႏုိင္သေရြ႕အားစုိက္ ေရးသားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းခင္ဗ်ာ။

ဇူလိုင္ ၄
ေလဆိပ္ကစ၊ အထင္ႏွင့္ တကယ့္ျဖစ္ရပ္လြဲျခင္း

ရန္ကုန္မွ လန္ဒန္သုိ႔ ထိုင္းေလေၾကာင္းျဖင့္အထြက္ ခရီးေဆာင္အိတ္တြင္ ကီလုိဂရမ္ ၄၀ သယ္ခြင့္ရမည္ဟုထင္ခဲ့သည္၊ ကီလို ၅၀ ခန္႔ကို အိတ္ႀကီးႏွစ္လုံးျဖင့္ သယ္လာခဲ့ၿပီး ေပါင္ပိုေၾကး(ကီလိုပုိေၾကး) ၁၀ ကီလိုစာ တစ္ကီလို ၁၅ ေဒၚလာခန္႔ျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၅၀ ထပ္ေပးရလည္း ဘာမွ မျဖစ္ဟု ေတြးထားသည္။

တကယ္တမ္းတြင္မူ အေမရိက မဟုတ္၍ လန္ဒန္သုိ႔ ကီလုိ ၂၀ သာ သယ္ခြင့္ရမည္ဟု သိလုိက္ရခ်ိန္တြင္ အေတာ္စိတ္ပ်က္မိသည္။ ေပါင္ပို ကိစၥကို သိပ္အေလးအနက္မထားခဲ့ပါ၊ ကမၻာ့တုိက္ႀကီးမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္သြားရသူျဖစ္၍ ကီလို ၄၀ ေတာ့ အသာေလး သယ္ခြင့္ရမည္ဟု စိတ္ေအးေအးထား ေတြးမိခဲ့သည္၊ စနစ္တက် စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္း မျပဳခဲ့သည့္အျပစ္ကုိ ေတြ႕မိသည္။

ေပါင္ပုိေၾကးေပးမည္ဟုေမးၾကည့္ေတာ့ လန္ဒန္အထိျဖစ္၍ တစ္ကီလုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ ဆိုသျဖင့္ အားလားလား ေအာ္မိသြားသည္။ ေနာက္ေတာ့ ေပါင္ပုိေၾကး သုံးကီလုိ၀ယ္လုိက္ရာ ၃၈ ကီလိုအထိသယ္ခြင့္ရလုိက္သည္။ ရန္ကုန္မွ လန္ဒန္အထိျဖစ္၍ လူတစ္ဦး ၂၄၊ ၂၅ ကီလိုအထိေတာ့ နားလည္မႈႏွင့္ ေပးသယ္ပါသည္။ အခုေတာ့ တစ္ကီလို၀ယ္တိုင္း သုံးကီလိုခန္႔ တုိးယူခြင့္ေပးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေလဆိပ္မွ ေကာင္တာ၀န္ထမ္းက စိတ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ရွင္းျပ၊ ညွိႏႈိင္း၊ ေဆာင္ရြက္ေပး၍ ေတာ္ေတာ့သည္။ ဒါေတာင္ ကိုယ္က ခြင့္ျပဳသေလာက္၊ ႏိုင္သေလာက္ လက္ဆြဲႏွင့္ ေလယာဥ္ေပၚ ယူခဲ့ေသးသည္။ အ၀တ္အစားမ်ားအပါအ၀င္ ေနရာယူေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အိတ္ႀကီးတစ္လုံးစာေတာ့ ေလဆိပ္လုိက္ပုိ႔ေသာ မိခင္ႏွင့္ ျပန္ေပးလိုက္ရေတာ့သည္။

ေလ့လာသိရသမွ် ဘိဇနက္ကလပ္စ္ (စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ သူေဌးမ်ား စီးနင္းေသာ အတန္း) က လက္မွတ္၀ယ္ယူ စီးနင္းမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ခရီးေဆာင္အိတ္ကုိ ကီလို ၃၅၊ ၄၀ အထိ ျပႆနာ မလုပ္ဘဲ သယ္ခြင့္ျပဳသည္ဟု သိရသည္။ လက္မွတ္ဖိုးပုိေပးရသည္ႏွင့္ ကီလိုေၾကးပုိေပးရသည္ႏွင့္ ႏႈိင္းစာၾကည့္လွ်င္ ယင္းကဲ့သုိ႔ တန္းျမင့္လက္မွတ္၀ယ္စီးျခင္းက ပုိတြက္ေခ်ကိုက္ၿပီး အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္လည္း သြားခြင့္ရသြားသည္ဟု သိရသည္။ ကိုယ္ေတြ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတာ့ မဟုတ္။

အရက္ႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္

ဘန္ေကာက္မွ လန္ဒန္သုိ႔ ၁၀ နာရီၾကာ စီးနင္းရသည့္အတြက္ အစားအေသာက္ကုိလည္း သုံးခါခန္႔ေကၽြးရာ အရက္ေသာက္သုံးသူမ်ား အေနႏွင့္ ဘီယာ၊ ၀ုိင္၊ ေဗာ့ဂါ (ရုရွလုပ္အရက္) တုိ႔ကို သတ္မွတ္အတိုင္းအတာႏွင့္ ေသာက္သုံးခြင့္ရသည္။ အစာပိတ္ေသာက္သုံးရေသာ ဘရန္ဒီလုိ အရက္လည္း တုိက္ေသးသည္။

အခ်ိန္ႏွင့္ ပံုမွန္ေကၽြးေမြးေနသည့္ၾကားမွ အစာေခ်ဖ်က္အားေကာင္း၍ ဗိုက္ဆာလာပါက ဆင္းန္ဒ၀စ္ရွ္နဲ႔ အေအးကိုလည္း ေတာင္းယူ(မွာယူ) စားေသာက္ႏုိင္သည္။ ေတာင္းယူဟု ဆုိရျခင္းမွာ ေလယာဥ္မယ္မ်ား နားေနေသာ အစားအေသာက္မ်ားထားရာေနရာသုိ႔ ကိုယ္တုိင္ထသြားရင္း (အေပါ့သြားရင္း) ေျပာဆို စားေသာက္ႏိုင္သလို၊ ေနရာမွ ထိုင္ရာမထဘဲ ထိုင္ခုံမွ လူေခၚခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ၿပီးလည္း ေလယာဥ္မယ္လာေရာက္ပါက မွာယူ စားေသာက္ႏိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္။ စရိတ္ေခၽြတာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားကေတာ့ အစားအေသာက္မွာယူ စားေသာက္ပါက မိမိဘာသာ ပိုက္ဆံေပးရသည္။

အခုကစၿပီး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးမွ်ေ၀သည့္ပုံစံျဖင့္ ေရးသားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စကားေျပာပံုစံျဖင့္သာ ေရးသြားပါေတာ့မည္။

က႐ူလိုက္ရတာၾကာ၊ ဇူလုိင္ ၄၊ ၂၀၀၉

တန္းစီတာကို ဒီမွေတာ့ က႐ူ(queue)တယ္လို႔ေခၚတာေပါ့၊ က႐ူကို ျပည္၀င္ခြင့္ တုံးထုကတည္းက စတင္ေတြ႕လိုက္ရတာပါပဲ၊ နွစ္နာရီေလာက္ၾကာေအာင္ တန္းစီလိုက္ရပါတယ္။ ဂရိတ္တားလန္ဒန္လုိ႔ သူတို႔ေခၚၾကတဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကုိ ၀င္လာခ်င္တဲ့သူေတြကလည္း မနည္းပါလားဆုိတာကို ေတြ႕ရတယ္၊ အမ်ားစုကေတာ့ အိႏၵိယကုလား၊ ပါကစၥတန္ကုလား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုလား၊ အာရပ္ကုလားနဲ႔ ကုလားေပါင္းစုံ၊ ေခါင္းၿမီးၿခံဳ၊ ေခါင္းမီးမၿခံဳ၊ အျဖဴေရာင္ကုလား၊ အ၀ါေရာင္ကုလား၊ ကုလားမည္း၊ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ အာဖရိက ကပၸလီေတြအပါအ၀င္ ကုလားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္က လန္ဒန္မွာ ေျခာက္လအထက္ေနမွာဆုိေတာ့ ေဆးလက္မွတ္ပါယူရပါတယ္၊ ရန္ကုန္ ေရေက်ာ္က မိုးသီးေဆးခန္းမွာ စစ္ေဆးလာတဲ့ ေဆးစစ္ခ်က္က အလုပ္ျဖစ္တာေတြ႕ရပါတယ္၊ အဲဒါကုိ ၾကည့္ၿပီး ေလဆိပ္မွာ ထပ္မံစစ္ေဆးတာ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ေဆးလက္မွတ္ေရးေပး လုိက္ပါတယ္၊ အဓိကကေတာ့ ဧည့္သည္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္နဲ႔ေနထိုင္မယ့္သူ႔ကို ေဆးမွတ္တမ္းယူထားတဲ့ သေဘာပါပဲ။ အဲဒီမွာက မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ၾကာပါတယ္။ အိတ္ေရြးၿပီး စုစုေပါင္း၂ နာရီခြဲေလာက္ အၾကာမွာေတာ့ ေလဆိပ္အျပင္ကို ထြက္ခြင့္ရပါတယ္။

ေတာ္ပါေသးရဲ႕၊ ည ၆နာရီခြဲေလာက္မွာ ေလယာဥ္ဆိုက္ၿပီး ၉ နာရီလာက္မွာ ေလဆိပ္အျပင္ထြက္ခြင့္ရလုိ႔၊ လာႀကိဳတဲ့ ကားေအဂ်င္စီက မျပန္ဘဲ ေစာင့္ေနရွာပါတယ္။ ဒါေတာင္ ကားဆရာက ကားေမာင္းလိုင္စင္မပါခဲ့လုိ႔ ကူညီတယ္လို႔ နာမည္ေက်ာ္တဲ့ လန္ဒန္ရဲက ရစ္ေနတာနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ ေစာင့္လိုက္ရျပန္ပါတယ္။

လန္ဒန္မွာက ည ၉ နာရီေလာက္မွ ေန၀င္တာမို႔ (ဇူလုိင္လအတြင္း ေရာက္လာလို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္) ေလဆိပ္အျပင္ထြက္ေတာ့ အလင္းေရာင္ နည္းနည္းေတာင္ ေတြ႕လိုက္ရပါေသးတယ္။ ရာသီဥတုက ေနလို႔ေကာင္းေအာင္ နည္းနည္းေလး ေအးေနပါတယ္။ (အပူခ်ိန္က ၂၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ေတာ့ ရွိပါမယ္)

လန္ဒန္ေရ… ကိုယ္ေရာက္လာၿပီလို႔ တိုးတုိးေလး ေျပာလိုက္ေပမယ့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ႀကီးက အံ့စရာျဖစ္ေလာက္ေအာင္ေတာ့ ကိုယ့္ကို မဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ဆိုရင္ ၾကြားသလိုမ်ား ျဖစ္သြားမလားမသိပါဘူး။

ဒီေနရာမွာ သတိရတုန္းတစ္ခုေျပာခ်င္တာကေတာ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က အေမရိက က ဆီယက္တဲလ္ၿမိဳ႕ကို ညဘက္ေလယာဥ္ဆင္းေတာ့ ထုိင္ခုံမွာ ေမွးေနခဲ့ရာကေန ၿမိဳ႕ကို ေလယာဥ္ေပၚက ႐ုတ္တရက္ၾကည့္လိုက္တာ မီးေတြက ဘယ္ေလာက္ထိန္ထိ္န္ညီးေအာင္ ထြန္းထားသလိုဆိုေတာ့ “ဟာ ငါ နတ္ျပည္ေရာက္ေနတာလား“လုိ႔ အံ့အံ့ၾသၾသ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္းပါ။

ေလဆိပ္ကေန ၿမိဳ႕ထဲရထားစီးလို႔ရ

တကယ္ေတာ့ လာႀကိဳတဲ့ေအဂ်င္စီမရွိခဲ့ရင္လည္း လန္ဒန္ဟီးသ႐ိုးေလဆိပ္ ထြက္ေပါက္၀င္ေပါက္ (တာမီနယ္လ္) ၁၊ ၂၊ ၃ ဒါမွမဟုတ္ ၄ ဒါမွမဟုတ္ ၅ ကေန လန္ဒန္ၿမိဳ႕လယ္ကို ရထားစီးလို႔လည္း ရပါတယ္။ ပထမေတာ့ ၾကားဖူး႐ုံသာ ၾကားဖူးၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ေသေသခ်ာခ်ာ သိလာတာပါ။ လက္မွတ္ကို္ယ္တိုင္၀ယ္ၿပီး ရထားစီးမယ္ဆို အမ်ားႀကီးစရိတ္သက္သာတာေပါ့ေလ။ အိတ္ႀကီးအိတ္ငယ္ေတြနဲ႔ ေလဆိပ္ကေန ၿမိဳ႕ထဲ ရထားစီးေနၾကတဲ့ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားေတြကို ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေန႔စဥ္ေတြ႕ရပါတယ္။ ရထားလိုင္းက ပီကာေဒလီလိုင္းလို႔ ေခၚပါတယ္၊ ေျမေအာက္ရထားလိုင္းပါ၊ ဒီမွာေတာ့ က်ဴ႕ဘ္ (tube) လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။

လန္ဒန္မွာ ေျမေအာက္ရထားလုိင္းေပါင္း ၁၂ လိုင္းရွိၿပီး လန္ဒန္ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ကို ဇုန္ေတြ ခြဲၿပီး ေဒြးေရာယွက္တင္ ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ ေျပးဆြဲေနတာပါ။ တစ္ခါတစ္ခါေတာ့ လို္င္းေတြ ပ်က္တာ၊ ေႏွးတာ ရွိပါတယ္။ မိုးလင္းတာနဲ႔ အလုပ္မသြားခင္ ဘယ္က်ဴ႕ဘ္လိုင္းေတြ ပ်က္လဲ၊ ရပ္လဲ၊ ကိုယ္စီးရမယ့္လိုင္းက ေကာင္းရဲ႕လား သတင္းနားေထာင္ရတာ၊ မိုးေလ၀သသတင္း နားေထာင္ရတာကေတာ့ မလုပ္မျဖစ္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုပါပဲ။

မွန္လွတဲ့ မိုးေလ၀သသတင္း

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ ဘာမင္ဂမ္ၿမိဳ႕မွ ဓမၼတဠာက ကမၻာေအးေစတီ

လန္ဒန္မွာ တစ္ခု စိတ္ေက်နပ္ၿပီး သေဘာက် သြားတာကေတာ့ မနက္ပိုင္း အလုပ္ မသြားခင္ ၾကည့္ရ နားေထာင္ရတဲ့ မိုးေလ၀သ သတင္းပါပဲ။ ေန႔စဥ္ ၾကည့္ျဖစ္သလို ေန႔စဥ္ သေဘာက် တာပါပဲ။ မိုးေလ၀သ သတင္းေတြ ေျပာျပတဲ့ ေကာင္မေလး ေခ်ာတာလည္း ပါတာေပါ့ေလ။ ေျပာခ်င္တာက မိုးေလ၀သ သတင္းေတြက သိပ္ၿပီး တိက်တာပါပဲ။ တစ္နာရီ တစ္ခါ ေျပာင္းလဲၿပီး ဒီေန႔၊ မနက္ျဖန္ တစ္ခါတေလ သုံးရက္အထိ တင္ျပတတ္တဲ့ မိုးေလ၀သ သတင္းေတြက မွန္ကန္တာ ခ်ည္းပါပဲ။

ဒီအခ်ိန္ မိုးရြာမယ္ဆို တကယ္ ရြာပါတယ္၊ ဒီအခ်ိန္ ေလတုိက္ မယ္ဆို တကယ္ တုိက္ပါတယ္၊ ဒီအခ်ိန္ ဒီေလာက္ ပူမယ္၊ ေအးမယ္ဆို တကယ္ပဲ အတိအက် အဲဒီေလာက္ပဲ ပူပါ၊ ေအးပါတယ္။ ပထမေတာ့ သိပ္အထင္ မႀကီးပါ၊ မုိးေလ၀သ သတင္း ၾကည့္ရ ေကာင္းမွန္းလည္း မသိပါ။ မိုးေလ၀သ သတင္းၾကည့္တာ၊ ရာသီဥတု ေကာင္းရဲ႕လား ေမးတာ ျမန္းတာ လူပ်ဳိႀကီး၊ အပ်ဳိႀကီးေတြရဲ႕ အလုပ္ပဲလို႔ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ ေျပာထားကထဲက မိုးေလ၀သ သတင္းၾကည့္တာ၊ ေမးတာကို မုန္းခဲ့ၿပီး လုံး၀ကို စိတ္မ၀င္စား ခဲ့ပါဘူး။

အခုေတာ့ မိုးေလ၀သ သတင္းမၾကည့္လုိ႔မွ မရတာ၊ လန္ဒန္ရာသီဥတုက ဆိုးပါတယ္၊ အခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိးမုိ႔ မၾကည့္ထားရင္ အေႏြးထည္ ၀တ္ရမွာလား၊ ထီးယူရမွာလား၊ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ၀တ္စားရမွာလား မသိဘဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္သားအတြက္ ပံုမွန္ေတာ့ ေအးေနတာပဲျဖစ္ေပမယ့္ ကုတ္အက်ၤီတို႔၊ အေႏြးထည္တို႔ ထူထူ၀တ္ထားရင္ က်ဴ႕ဘ္ထဲ ၀င္သြားရင္ ေပါင္းအိုးထဲ၀င္လုိက္ရသလို ျဖစ္သြားပါတယ္။ က်ဴ႕ဘ္ေတြက ေဆာင္းတြင္းေတာ့ အလြန္ေကာင္းတယ္၊ ေႏြးေထြးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

က်ဴ႕ဘ္ထဲ ၀င္သြားရင္ အုိက္ေလာင္သြားတာမုိ႔ ပထမေတာ့ အေပၚက ထပ္၀တ္ထားတာကို ခၽြတ္ခၽြတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ လန္ဒန္နာ (လန္ဒန္သား)ေတြက အျပင္မွာလည္း ဒီအတုိင္း၀တ္ထားၿပီး က်ဴ႕ဘ္ထဲလည္း ဒီအတိုင္းဆက္၀တ္ႏိုင္ၾကတာမို႔ ကိုယ္လည္း အဲဒီလုိပဲ လိုက္၀တ္လိုက္ေတာ့ တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့ သိပ္ထူၿပီးအိုက္မေနေတာ့ပါဘူး။ စိတ္သာရွင္ေစာ ဘုရားေဟာဆိုတာ မွန္ေနပါလားလို႔လည္း ေတြးမိပါတယ္။ ကုိယ္အိုက္မွ အိုက္တာျဖစ္ၿပီး မအိုက္ဘူးဆုိလည္း မအိုက္ေတာ့ဘူးေပါ့ (အိုက္ဆုိတဲ့ အသံထြက္က တ႐ုတ္လိုေတာ့ ခ်စ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ရတာမုိ႔ ဒီ၀ါက်ေရးရင္း ၿပံဳးမိပါေသးတယ္)။

ေျပာခ်င္တာက လန္ဒန္မွာ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ သိပ္မွန္ကန္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မိုးေလ၀သ ၿဂိဳလ္တုေတြ အမ်ားႀကီးလႊတ္တင္ထားတယ္၊ ခန္႔မွန္းမႈေတြလုပ္လာတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီ၊ ေနာက္တစ္ခုက မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြဟာ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာေကာ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈေတြမွာေကာ သိပ္အေရးႀကီးလို႔ မမွန္လို႔ မရဘူး။

လူ ၈ သန္းေနတဲ့ၿမိဳ႕

လန္ဒန္မွာ လူ ၈ သန္းေလာက္ေနတယ္၊ ရန္ကုန္မွာက ၆ သန္းေလာက္ေနတယ္ဆိုေတာ့ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ သိပ္မကြာဘူး၊ လန္ဒန္က ျပန္႔ျပဴးက်ယ္ေျပာတဲ့ လြင္ျပင္ႀကီးေပၚမွာ တည္ထားတဲ့ၿမိဳ႕ျဖစ္တယ္ (ေလယာဥ္ေပၚက ျမင္ခဲ့ရတာကုိ ေျပာတာ၊ ကြင္းျပင္ေတြ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ၊ ေရကန္ႀကီးေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရေပမယ့္ အေဆာက္အအုံ သိပ္ျမင့္တာႀကီးေတြ၊ ေတာင္ကုန္းေတြ မေတြ႕ရဘူး)။

အေဆာက္အအုံအျမင့္ေတြ မရွိဘဲ လူ ၈ သန္းေနဖို႔ဆိုတာ ၿမိဳ႕က က်ယ္ျပန္႔မွ ရမယ္ေလ၊ အေဆာက္အအုံေတြကလည္း ေကာင္စီ(ေကာင္ဆယ္လ္)အလိုက္ ႏွစ္ထပ္၊ သုံးထပ္ပဲ ေဆာက္တယ္။ ဒီေတာ့ ေလေကာင္းေလသန္႔ရသလို ေကာင္းကင္ႀကီးကုိလည္း တစ္၀ႀကီးၾကည့္လို႔ရတယ္။ အေဆာက္အအုံေတြကို ေဆာက္ခ်င္တုိင္းေဆာက္လို႔ မရဘူး၊ ေကာင္စီက ခြင့္ျပဳမွ ေဆာက္လုိ႔ရတယ္။

ၿမိ႕လယ္မွာေတာ့ ႐ုံးကႏၷား အေဆာက္အအုံေတြက ျမင့္ၾကပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ရာေက်ာ္က ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အေဆာက္အအုံေတြခ်ည္းမို႔ ၃ ထပ္ကေန ၈ ထပ္ေလာက္အထိပဲ ျမင့္ၾကတယ္။ ေျမေအာက္မွာေတာ့ ႏွစ္ထပ္ေလာက္ ႏွိမ့္ၿပီးေဆာက္ထားေသးတဲ့အတြက္ ၁၀ ထပ္အေဆာက္အအုံလို႔လည္း ေျပာႏိုင္တယ္။ လန္ဒန္ဟာ အေဆာက္အအုံအေဟာင္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ပါပဲ၊ အဲဒီအတြက္ကိုလည္း လန္ဒန္ၿမိဳ႕က ဂုဏ္ယူထားပါတယ္။ အေဆာက္အအုံအေဟာင္းေတြကို ျပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ မ်က္ႏွာစာကိုေတာ့ အတုိင္းတုိင္းထားရၿပီး အတြင္းဘက္ကုိသာ ခုိင္ခန္႔ေအာင္၊ ေခတ္မီေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္ပါတယ္။

အေဆာက္အအုံေဟာင္းေတြမွာ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာေတြ ကႏုတ္ေတြ၊ အ႐ုပ္ေတြ၊ ပန္းေတြနဲ႔ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ေျမေအာက္ရထားပဲ စီးမယ္

လူ ၈ သန္းေနေပမယ့္ ကားေတြၾကပ္မေနဘူး၊ ေျမေအာက္ရထားလိုင္းကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီကတည္းက ေသေသခ်ာခ်ာ သုံးထားတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္က ေျမေအာက္ရထားေတြေလာက္ေတာ့ ေခတ္မမီေတာ့ဘူး၊ တစ္ခါတေလ ရထားခုန္ေနရင္ ရန္ကုန္က ၿမိဳ႕ပတ္ရထားေတြေတာင္ သတိရမိတယ္။ ရန္ကုန္မွာလည္း ဒီလို ေျမေအာက္ရထားလိုင္းတစ္ခုရွိရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ၊ ခရီးသြားျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္သက္သက္သာသာနဲ႔ ခရီးသြားလာႏိုင္မလဲလို႔ ေတြးမိပါတယ္။

ဒီရထားေတြ စီးရတာ တစ္ခုေၾကာက္ဖုိ႔ေကာင္းတာကေတာ့ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ ကလို ေျမေအာက္ရထားထဲမွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ဗုံးခြဲလိုက္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာပါပဲ။ 7/7 လို႔ နာမည္ႀကီးပါတယ္၊ အေမရိကမွာ ျဖစ္ခဲ့တာက 9/11 ေပါ့ေလ။

ရထားစီးဖုိ႔ ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းစာလက္မွတ္၊ တစ္ပတ္စာလက္မွတ္၊ တစ္လစာလက္မွတ္၊ တစ္နွစ္စာလက္မွတ္ စသျဖင့္၀ယ္လို႔ရၿပီး ဒီမွာေတာ့ အဲဒီလက္မွတ္ကို Oyster ကတ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒီကတ္တစ္လစာ ၀ယ္ထားလိုက္ရင္ သတ္မွတ္ဇုန္ေတြအတြင္း ေျမေပၚေျမေအာက္ ရထားေတြနဲ႔ ဒပ္ဗ္ဘယ္လ္ ဒက္ကာလို႔ေခၚတဲ့ ႏွစ္ထပ္ဘတ္စ္ကားႀကီးေတြကို အ၀င္အထြက္အတြက္ ဆင္ဆာနဲ႔တုိ႔ထိၿပီး ႀကိဳက္သလို စီးလို႔ရပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာေနခဲ့တုန္းက ရထားေကာင္းေကာင္း မစီးခဲ့ရတဲ့ ကုိယ့္အတြက္ကေတာ့ ရထားစီးရတာ အလြန္သေဘာက်ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ရထားစီးရတာျမန္ၿပီး ရထားေပၚမွာ သတင္းစာလည္း ဖတ္လို႔ရပါတယ္။ ရထားတစ္ခုမေကာင္းတာက ေျမေအာက္ထဲ သြားတာမို႔ ၾကည့္စရာ ႐ႈစရာျမင္ကြင္းမရွိဘဲ ခရီးသြားေဖာ္ခ်င္းပဲ ၾကည့္လို႔ရပါမယ္၊ ဒီမွာက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ၾကည့္တာ႐ႈတာလည္း မရွိဘဲ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္သာ စိတ္၀င္စားၾကလို႔ ကိုယ့္ကိစၥနဲ႔ကိုသာ အေျပးအလႊားသြားလာလုပ္ကိုင္ေနၾကရပါတယ္။

ႏွစ္ထပ္ဘတ္စ္ကားေတြက သတ္မွတ္အကြာအေ၀းကိုပဲ ရထားေျပးတာနဲ႔ယွဥ္ရင္ ခရီးေ၀းမွာ အခ်ိန္ႏွစ္ဆေလာက္ ပုိၾကာေပမယ့္ ဟုိနားဒီနားကေတာ့ လမ္းမေလွ်ာက္ခ်င္သူေတြအတြက္ အလြန္အဆင္ေျပပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သူက ေနသာတဲ့ေန႔ေတြဆို ပတ္၀န္းက်င္ ႐ႈခင္းေတြကို ေကာင္းေကာင္းေငးႏိုင္ ၾကည့္ႏိုင္တာပါပဲ။ အေပၚထပ္ကမ်ားဆို ပိုေတာင္ျမင္ကြင္းေကာင္းပါေသးတယ္။ ႏွစ္ထပ္ကားလုိမ်ဳိး အမိုးဖြင့္ထားတဲ့ လန္ဒန္တစ္ခြင္ၾကည့္ႏုိင္တဲ့ ကားေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ဟိုင္းေ၀း(တစ္ၿမိဳ႕ကေန အျခားတစ္ၿမိဳ႕) သြားမယ္ဆုိ ဘတ္စ္ကားေတြနဲ႔လည္း သြားႏုိင္သလို အြန္လိုင္းကေန လက္မွတ္ႀကိဳ၀ယ္ထားရင္ ေစ်းႏႈန္းအလြန္သက္သာပါတယ္။ ပံုမွန္အသြားတစ္ေၾကာင္းကို ၁၅ ေပါင္ (ၿဗိတိသွ်စတာလင္ေပါင္) ေပးရတဲ့ခရီးကို တစ္လေလာက္ ႀကိဳ၀ယ္ထားမယ္ဆို ၅ ေပါင္ေလာက္နဲ႔ ရႏိုင္သလို တစ္ခါတေလ သံုးလေလာက္ႀကိဳ၀ယ္ရင္ ၂ ေပါင္ေလာက္နဲ႔ေတာင္ ရႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဘဏ္အေကာင့္ရွိမွ

အလုပ္လုပ္ဖုိ႔လာတာဆိုေတာ့ လစာေငြရဖို႔က ဘဏ္အေကာင့္တစ္ခုရွိမွ ျဖစ္မွာပါ၊ အလုပ္စ၀င္တဲ့ေန႔မွာ ပထမဆုံးလုပ္ရတဲ့ အလုပ္ကေတာ့ စီမံအရာရွိနဲ႔သြားေတြ႕ၿပီး ႐ုံးက သတ္မွတ္တဲ့ဘဏ္မွာ ေငြစာရင္းဖြင့္ရတာပါပဲ။ စာရင္းရွင္ေငြစာရင္း (current account) ဖြင့္ရၿပီး ဘဏ္ကတ္တစ္ခုေလွ်ာက္ရပါတယ္။ ကိုယ္က ေရာက္ကာစဆုိေတာ့ အေၾကြးေပးတဲ့ (credit card) မကိုင္ဘဲ ကိုယ့္ပိုက္ဆံကုိယ္သံုးတဲ့ (debit card) ကိုပဲ ေလွ်ာက္ပါတယ္။ သေဘာက ကိုယ့္ပိုက္ဆံထည့္ထားမွ သံုးလို႔ရတာပါ၊ ဘဏ္ကေငြကို ယူသံုးတာမဟုတ္ပါဘူး။ debit card မွာလည္း အတိုးေပးရင္ ဘဏ္က ပိုက္ဆံကို ကိုယ္ေရြးခ်ယ္တဲ့ ကတ္အေပၚမူတည္ၿပီး ခဏယူသံုးထားလို႔ ရပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အလုပ္လုပ္မယ့္သူဟာ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုဖြင့္ၿပီး ဘဏ္ကတ္တစ္ခု ယူထားမွ ပိုက္ဆံရႏုိင္ သံုးႏိုင္မယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဘဏ္ကတ္ကိုေတာ့ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ၄ ရက္အၾကာမွာရ (တနလၤာေန႔က ေလွ်ာက္၊ ေသာၾကာေန႔ ရ) ပါတယ္။

ဘဏ္ကတ္မွာ အဲဒီကတ္ရဲ႕နံပါတ္၊ ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္၊ အသုံးျပဳမယ့္သူအမည္၊ ကတ္ထုတ္ေပးတဲ့လ၊ ကတ္သက္တမ္းကုန္မယ့္လ၊ ကတ္ကုိင္ေဆာင္သူလက္မွတ္တုိ႔ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္ကတ္နဲ႔ စတုိးဆိုင္၊ စားေသာက္ဆုိင္၊ ကုန္တိုက္၊ ဘူတာ႐ုံစတဲ့ ေငြသုံးမယ့္ ေနရာေတြမွာ ၀ယ္ယူသံုးစြဲလုိ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကတ္ျပားကေတာ့ ပလတ္စတစ္ကတ္ပဲျဖစ္ၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ (pin code) နဲ႔ သုံးစြဲရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကတ္ပိုင္ရွင္ဟာ ေငြရွင္းေငြေပးတဲ့ေနရာမွာ ကုိယ့္လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ေလးကို ႏွိပ္ေပးရပါတယ္။

ဘဏ္အေတြ႕အႀကံဳသစ္

ဒီေရာက္မွ ဘဏ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳႏွစ္ခု ရပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ အြန္လိုင္းဘဏ္စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိဘဏ္ရဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကေန မိမိအေကာင့္ကိုသြားၿပီး မိမိလိုခ်င္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈကို ရယူတာျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္း၀ယ္မလား၊ တယ္လီဖုန္းေၾကးေပးမလား၊ သူငယ္ခ်င္းဆီ ေငြပို႔ေပးမလား ကုိယ့္႐ုံး ကိုယ့္အိမ္ကေန ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ထိုင္ရာမထ ညႊန္ၾကားေစခိုင္းလုိက္ႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ခါ တယ္လီဖုန္းေၾကးႀကိဳတင္ေပးသြင္းျခင္းကိုလည္း တယ္လီဖုန္းတစ္ခ်က္ဆက္ၿပီး ကုိယ့္ဘဏ္ကတ္နံပါတ္ေပးလို႔ တစ္မိနစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို ေငြလႊဲေပးတုန္းက ျဖစ္ပါတယ္။ HSBC ဆိုတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ဘဏ္မွာ စာရင္းဖြင့္ထားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းကို ေငြေပးေတာ့ ကိုယ့္ဘဏ္စာရင္းထဲက ေငြေလးထုတ္ၿပီး အဲဒီဘဏ္ကို သြားပါတယ္။

ဘဏ္ေအာက္ထပ္ အ၀င္မွာ ေငြအေၾကြထည့္ၿပီး ကစားရတဲ့ စက္ကေလးေတြလုိ ေရွ႕ေတြမွာ လူတခ်ဳိ႕ လုပ္ကိုင္ေနတာကို ေတြ႕ရၿပီး ရန္ကုန္မွာေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ဘဏ္ေတြလို ဘဏ္ေကာင္တာေတြ၊ ဘဏ္စာေရးမေတြ မေတြ႕ရလုိ႔ ဟုိၾကည့္ဒီၾကည့္ လုပ္ေနတုန္း ေလွကားကေန အေပၚတက္ေတာ့မယ့္ ဘဏ္စာေရးမတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕လိုက္ေတာ့ “ကၽြန္ေတာ္ ေငြလႊဲခ်င္လို႔ဗ်ာ“လို႔ ေျပာေတာ့ သူက “ဟုိမွာစက္ေတြ႕လား၊ ရွင္လႊဲခ်င္တဲ့ သူ႔အေကာင့္နံပါတ္ ႐ုိက္၊ လႊဲခ်င္တဲ့ပမာဏ ကို စက္ထဲထည့္၊ စက္က ပိုက္ဆံေရၿပီးရင္ ခလုတ္ႏွိပ္လိုက္“လို႔ အေျပးအလႊား ရွင္းျပၿပီး ထြက္သြားမလုိ႔လုပ္ေတာ့ “ခင္ဗ်ားကလည္း ကူညီျပေပးပါလားဗ်ာ“လုိ႔ ကိုယ္က အထြန္႔တက္ေတာ့ “လုပ္လိုက္စမ္းပါရွင္၊ ကၽြန္မမွာ ကတ္စတမ္မာ (ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူ) တစ္ဦးနဲ႔ လုပ္လက္စ တန္းလန္းႀကီးမို႔ပါ“ဆိုၿပီး အလ်င္စလုိပဲ ထြက္သြားပါတယ္။

ကိုယ့္ဘာသာမလုပ္တတ္ရင္ေတာ့ အေပၚထပ္တက္ၿပီး ဘဏ္စာေရးမေတြနဲ႔ေတြ႕လုိ႔ လုပ္ကိုင္ရမွာပါပဲ၊ လူတခ်ဳိ႕လည္း လုပ္ေနတာေတြ႕ရသလို ငါလည္း ဘာလို႔မလုပ္ႏိုင္ရမွာလဲလုိ႔ေတြးၿပီး ကြန္ပ်ဳတာစကရင္(စက္)ကို လက္နဲ႔တုိ႔လိုက္ေတာ့ အေကာင့္နံပါတ္႐ုိက္သြင္းစရာေပၚလာလို႔ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္႐ုိက္ထည့္လုိက္ေတာ့ ပိုက္ဆံထည့္ဖို႔ ပါးစပ္ဟသလို အံတစ္ခု ဟလာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပိုက္ဆံထည့္လိုက္ေတာ့ စက္က ေရတြက္ပါတယ္၊ တြန္႔ေခါက္ေနတဲ့ပိုက္ဆံကိုေတာ့ စက္က မယူပါဘူး၊ ျပန္လဲေပးရပါတယ္၊ စက္မွာလည္း ပိုက္ဆံေတြ တြန္႔ေခါက္ေနရင္ ျဖန္႔ၿပီးမွ ထည့္ပါလို႔ ေရးထားပါတယ္။

ေရတြက္ၿပီးေတာ့ လႊဲမယ့္ပိုက္ဆံ ပမာဏဒီေလာက္ပါလို႔ စက္က (စကရင္မွာ) တစ္ခ်က္ျပပါတယ္။ ခလုတ္ႏွိပ္လိုက္ေတာ့ ခဏေစာင့္ပါတယ္ဆိုၿပီး စာရြက္တစ္ရြက္ထြက္လာပါတယ္။ ေငြပမာဏဘယ္ေလာက္ကို ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္ (ေနာက္ဆုံးနံပါတ္ ၄ လံုးပဲ စာရြက္မွာ ေရးထားပါတယ္၊ ေရွ႕ဘက္က နံပါတ္ေတြကိုေတာ့ လုံၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ထင္ပါရဲ႕၊ ခေရပြင့္ေတြပဲ ျပထားတာေတြ႕ရပါတယ္) ကို ဘယ္အခ်ိန္က ထည့္လိုက္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရန္လို႔ စာရြက္မွာေရးထားပါတယ္။

စာေရးမထြက္သြားၿပီး တစ္ခါမွ မလုပ္ဘူးတဲ့သူ လုပ္တာ ငါးမိနစ္အတြင္းမွာပဲ ၿပီးသြားပါတယ္၊ “ဟာ…ျမန္လွခ်ည္လား“လုိ႔ ကိုယ္ဘာသာ စိတ္ထဲေျပာၿပီး ေက်နပ္မိပါတယ္။ အားလံုးက လြယ္ေအာင္လုပ္ထားတာပဲလို႔လည္း ျပည္သူ႔ေရးရာ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းပံုကို သေဘာက်မိပါတယ္။

တယ္လီဖုန္း

ေနာက္ဆုံးေပၚလက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းေတြကို အလကားေပးၿပီး သတ္မွတ္၀န္ေဆာင္မႈကို တစ္လသတ္မွတ္ႏႈန္ထား (pay monthly) နဲ႔ တစ္ႏွစ္ခြဲ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ယူမယ္ဆိုၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ကိုင္ေဆာင္ သံုးစြဲလို႔ ရေပမယ့္ လန္ဒန္ေရာက္စသူေတြကေတာ့ ဘဏ္စာရင္းေငြအ၀င္အထြက္လည္ပတ္မႈ မေကာင္းေသးတာ၊ ေနခဲ့တဲ့အိမ္ေနရာေတြသမိုင္းေၾကာင္း ၆ လ ကေန ၃ ႏွစ္အထိ ေတာင္းခံတာကို မတင္ျပႏိုင္ေသးတာေၾကာင့္ တယ္လီဖုန္းေျပာခ ပိုက္ဆံႀကိဳသြင္းၿပီးမွ သံုးရတဲ့စနစ္ (pay as you go) ကိုပဲ သုံးစြဲႏိုင္ပါတယ္။

လန္ဒန္မွာက တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ကုမၸဏီေတြ O2, Vergin, Three, Orange, Tesco, BT က တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ၀န္ေဆာင္မႈေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ေပးၾကတာမို႔ တယ္လီဖုန္းခ ႀကိဳသြင္းၿပီးမွ သုံးရတဲ့စနစ္မွေတာင္ ဖုန္းကို အလကားေပးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ကိုယ္တုိင္လည္း ၁၆ ေပါင္ခြဲနဲ႔ Samsung E-1100 လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လုံးကို (တယ္လီဖုန္းေျပာခ ႀကိဳသြင္းေငြ ၁၀ ေပါင္၊ လက္ကုိင္ဖုန္းဖုိး ၆ ေပါင္ခြဲ၊ ကိုယ္၀ယ္တဲ့အခ်ိန္ အလကားေပးတဲ့ ဖုန္းက ကုန္သြားလို႔၊ ႏုိ႔မို႔ဆို ၁၀ ေပါင္ပဲ ေပးရမွာ) ဓါတ္အားသြင္းၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း သုံးစြဲခြင့္ရလိုက္လို႔ အံ့ၾသ၀မ္းသာမိပါတယ္၊ ရန္ကုန္မွာတုန္းက လက္ကိုင္ဖုန္းလည္းတစ္လုံးေတာင္ ကိုယ္ပိုင္ မကိုင္ခဲ့ဘူးေတာ့ သုံးေလးရက္ကို လက္ကုိင္ဖုန္းေလး တကိုင္ကိုင္နဲ႔ ေျမာက္ၾကြေျမာက္ၾကြေလးျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။

အိမ္ခန္းငွားရမ္းျခင္း

လန္ဒန္မွာ ရတဲ့လစာကို အဓိကစားသံုးသြားတာကေတာ့ ေနစရိတ္ျဖစ္တဲ့ အိမ္လခပါပဲ၊ ေရာက္စကေတာ့ တည္းခုိခန္းလုိ ေရာက္စ၀န္ထမ္းေတြ ေနရတဲ့ အခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးမွ တစ္ေန႔ ၃၅ ေပါင္ေလာက္ေပးၿပီး ေနရပါတယ္၊ မနက္စာ (Breakfast) ေတာ့ပါပါတယ္။ မနက္စာကိုေတာ့ ၅ ေပါင္ေလာက္ ထည့္သြင္းတြက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုခ်င္တာက အဲဒီလို အနိမ့္ဆုံးတည္းခုိခန္းလို အခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးေတာင္ တစ္ညအိပ္ခ (တည္းခ) ေပါင္ ၃၀ ေလာက္ေပးရပါတယ္။

အခန္းက အလြန္က်ဥ္းေတာ့ အသက္႐ႈလို႔ေတာင္ မ၀ေတာ့သလုိ ခံစားရၿပီ၊ အိုက္ေလာင္လာသလို ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေလေအးေပးစက္(အဲကြန္း) ဖြင့္ဖို႔လိုက္ရွာတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေပမယ့္ မေတြ႕ပါဘူး၊ “ဟာ ကြာ ဒီအခန္းကလည္း အဲကြန္းလည္း မပါဘူး“လို႔ စိတ္ထဲ မေက်မနပ္ ေရရြတ္မိပါတယ္။ လူက ပိုေတာင္ ပူေလာင္အုိက္စပ္လာသလို ခံစားရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ လန္ဒန္က အခန္းေတြမွာ အဲကြန္းမရွိပါဘူး၊ ဒီေလာက္ေအးတဲ့ တုိင္းျပည္မွာ ဘယ္လိုလုပ္အဲကြန္းရွိပါ့မလဲ၊ ဒါေပမယ့္ ဇြန္လကုန္ကေန ေအာက္တုိဘာအထိကေတာ့ သိပ္အေအးႀကီး မဟုတ္ပါဘူး၊ တစ္ခါတေလ ကိုယ္က အိုက္လို႔ အ၀တ္ေတြခၽြတ္ပစ္ၿပီး ေအာက္က အတြင္းခံေလးနဲ႔ပဲ ကိုယ္လုံးတီးေနရတာမ်ဳိး အခုသံုးလအတြင္းမွ နွစ္ခါေလာက္လုပ္ဖူးပါတယ္။ တကယ္အိုက္စပ္လာၿပီး မခံစားႏိုင္ေတာ့လုိ႔ပါ။

အခန္းေတြမွာ အဲကြန္းမရွိေပမယ့္ အပူေငြ႕ေတြထုတ္ေပးတဲ့ ေလပူထုတ္စက္ (heater) ေတြ႕ေတာ့ ရွိပါတယ္။ လန္ဒန္က တစ္ႏွစ္မွာ ၆ လေက်ာ္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေအးတာဆုိေတာ့ အပူေပးတဲ့စက္ေတြ အခန္းတိုင္းမွာ မရွိလို႔မရပါဘူး။ အပူထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ကုိေတာ့ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ (central command) နဲ႔ တစ္ေနရာကေန ထိန္းခ်ဳပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ဒီလိုေခတ္မမီေသးခင္ကေတာ့ အိမ္ေတြမွာ chimney လို႔ေခၚတဲ့ မီးလင္းဖိုတုိ႔၊ မီးခုိးေခါင္းတုိင္တုိ႔ထားရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အိမ္ေတြမွာဆို အဲဒါေတြကို မဖ်က္ေသးဘဲ ဒီအတိုင္း ထားထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုထပ္သိရတာကေတာ့ အဲကြန္းကို သူေဌးအိမ္ေတြမွာသာ ထားႏုိင္တယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အဲကြန္းတစ္လုံး အိမ္မွာ တပ္ဖို႔က စည္းကမ္း နည္းလမ္းေတြက အလြန္မ်ားၿပီး ႐ႈပ္ေထြးတယ္။ ေကာင္စီမွာ ေလွ်ာက္ထားရၿပီး သဘာ၀၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေပးဆပ္မႈေတြ(တာ၀န္ယူမႈေတြ၊ အခြန္ကိစၥေတြ) ျပဳလုပ္ၿပီးမွ တပ္လို႔ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တတိယကမၻာက ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ပူအိုက္တဲ့ေဒသျဖစ္ၿပီး သုံးစြဲဖုိ႔ကလည္း မျဖစ္မေနလို႔တာမို႔ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ တပ္ဆင္သုံးစြဲၾကပါတယ္။

ကုိယ္တုိင္လည္း ရန္ကုန္မွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့တုန္းက မီးပ်က္လို႔၊ မီးအားမႏိုင္ေတာ့လို႔ အဲကြန္းပိတ္လိုက္ရင္ လုံး၀ မခံစားႏိုင္ပါဘူး။ ရန္ကုန္တုန္းက ႐ုံးကလည္း အလုံပိတ္႐ုံးျဖစ္တာမို႔ အဲကြန္းမရွိရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေနရထိုင္ရခက္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ဒီမွာ ကုိယ္လုံးတီးနဲ႔ ကိုယ့္အခန္းထဲ တစ္ခါတစ္ခါေနရေပမယ့္ ႐ုံးမွာေတာ့ အဲဒီလို သြားလုပ္လို႔မရပါ၊ ေလ၀င္ေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ ျပတင္းတံခါးေလးကိုပဲ ဖြင့္လိုက္ရေၾကာင္းပါဗ်ာ။

ႀကိဳးစားေရးသားပါဦးမယ္။ ဆုံၾကေသးတာေပါ့။

စက္တင္ဘာ ၁၉ ၂၀၀၉။ ၃ နာရီမတ္တင္း။ လန္ဒန္။

Advertisements