ပန္းခ်င္းထိလို႔ အိသလိုမ်ဳိး
ေၾကြတဲ့ ႏြမ္းတဲ့အထိ
ကၽြန္ေတာ္ မဆာပါဘူး
ရင္ထဲမွာပဲ ျမင္တယ္၊

မခံစားဖူးဘူး
ဒါေပသိ သိတယ္
ဒီဟန္ေလးေတြပါပဲ
႐ူးေပါ့၊

ကိုယ့္ဟာကိုယ္ျပန္ရွာရင္း
အဲဒီမွာေတြ႕တယ္
ေၾကာက္ေနတာနဲ႔
မတိုးရဲေတာ့ဘူး၊

ေရာင္နီျဖန္းခ်ိန္
အပူတိုးခ်ိန္
ဘယ္လိုမွသည္းမခံႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုး
လန္႔ႏိုးလိုက္တယ္။

ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၀၉။

Advertisements