မေျဖထားတဲ့ ေမးခြန္းေတြ
နာ့ကို ေစာင့္ေန
ဘယ္သြားမွာလဲ
ဘာလုပ္မွာလဲ
အႀကိမ္ႀကိမ္
လိမ္

အခုထိ ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေစာင့္ေနၾကတုန္း
နာကလည္း ေျပးဆဲ

ခက္ခဲလြန္းလွခ်ည္းလား
မ်က္ရည္ရစ္၀ဲ
ဘ၀ထဲ။

ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၀၉။

Advertisements