ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ တစ္ႀကိမ္

မတ္မွာ တစ္ႀကိမ္

လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာမွာ တစ္ႀကိမ္

တစ္ႏွစ္မွာ သံုးႀကိမ္

အို ဒီႏွစ္မွာ အမ်ားဆံုးေပါ့

၁၃ ေသာၾကာ သံုးႀကိမ္ပါ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ထဲမွာ

လာမယ့္ႏွစ္ ၂၀၁၀ မွာေတာ့ တစ္ႀကိမ္သာပါ

ၾသဂုတ္ ၁၃ မွာ

၁၃ ေသာၾကာ လွလိုက္တာ

အစဦးကို စလိုက္တာ

ကဗ်ာေလး ပြင့္လာတာ

မင္းကေလး သိေစခ်င္ပါဗ်ာ။

 

မတ္ ၁၃ (ေသာၾကာ)၊ ၂၀၀၉။

အမွတ္တရ အမွတ္မထင္ ေတြ႕ရွိမႈ။