ေန ေနလည္း မထူးပါဘူး

ေသ

ထူး ျပန္ေရာ

ေလာက

ေသမွ ထူးသတဲ့လား

ရွင္ရာက ေသသြားေတာ့

ထူးသြားတယ္

ငယ္ငယ္ေသရင္ ပိုေတာင္ ထူးသတဲ့

ေသ။

 

မတ္ ၁၃၊ ၂၀၀၉။

Advertisements