အခ်ိန္မေရြးဘူး

ေနရာမေရြးဘူး

အရြယ္မေရြးဘူး

အေၾကာင္းမေရြးဘူး

ခ်က္ခ်င္း ေသႏိုင္တယ္

ခဏေန ေသႏိုင္တယ္

ေနာက္က်မွ ေသႏိုင္တယ္

သူ႔မွာ ဆန္းၾကယ္မႈေတြ ရွိတယ္

မာမာခ်ာခ်ာႀကီးလည္း ေသတယ္

သြက္သြက္လက္လက္ကေလးလည္း ေသတယ္

အိုႀကီးအိုမ ေသတာကေတာ့ ေျပာစရာမလို ေသတယ္

ဆရာ၀န္ႀကီး အင္တာဗ်ဴးေျဖရင္း ေသတယ္

ၾကြက္သားသန္စြမ္း ႀကံ႕ခိုင္သူႀကီး သေဘၤာေမွာက္လို႔ေသတယ္

ဗံုးခြဲခံရလို႔ ေသတယ္

မိသားတစ္စုလံုးကို သတ္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း သတ္၊ ေသတယ္

ေသျခင္းကို ေမ့ထားလို႔ရတယ္ 

ေက်ာ္လႊား(သြား)လို႔ေတာ့ မရတယ္

ေသတယ္

ေသတယ္

ေသမယ္။

 

မတ္ ၁၃၊ ၂၀၀၉။

Advertisements