ေ၀လီေ၀လင္း ႏွင္းနဲ႔အေမွာင္ေတြရွိေနေသး

သစ္ပင္ႀကီးေတြကို ေၾကာက္လို႔ေကာင္းတုန္း

ရင္တလွပ္လွပ္တုန္လို႔

ေနမင္းေမွ်ာ္ရတာ အရသာ၊

 

သူက သူ႔ကို ခ်စ္တယ္

သူ႔ကို သူက ခ်စ္တယ္

ခ်စ္တယ္နဲ႔ ခ်စ္တယ္ ေတြ႕တယ္၊

 

ႏွင္းေတြ က်ေနတုန္းပဲ

သစ္ပင္ႀကီးေတြကို အ႐ုပ္လို႔ထင္ေနတုန္းပဲ

ေနမင္းႀကီးကို ေမွ်ာ္လိုက္ရတာ ေမာလို႔၊

 

ေရာင္နီရယ္

ဒီအေမွာင္ေတြ ႏွင္းေတြရယ္ကို

ဖယ္လွည့္ပါကြယ္။

 

မတ္ ၁၂၊ ၂၀၀၉။

Advertisements