ဂြ(ခြ) က်တယ္

မနက္ခင္းတိုင္းမွာ

ျပန္ေတြးလိုက္တာ

မေန႔က အေၾကာင္းေတြခ်ည္း

အားရတယ္

ခ်ဳိသာေသာအေၾကာင္းေတြ ေတြးရင္

ခါးသက္တယ္ မဟုတ္တာေတြ ေတြးရင္

မနက္ခင္းတိုင္းကိုေတာ့ ခ်ဳိေစခ်င္တာပဲ။

 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၉။

Advertisements