အခုက် အခုတက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနခဲ့

ေရာ့ခ္သီခ်င္းေတြ နားေထာင္လိုက္

ရက္ပ္သီးခ်င္းေတြ နားေထာင္လိုက္

တက္လိုက္ က်လိုက္

ရမ္းလိုက္ လႈပ္လိုက္

တူတူကမယ္

က မလား

ေဆးေသာက္လိုက္

ေတးေပါက္လိုက္

အဖ်ားက်လိုက္

လႈပ္လိုက္ ရမ္းလိုက္

အဖ်ားျပန္တက္လိုက္

စိတ္တစ္ခုကို စိတ္တစ္ခုနဲ႔ၾကည့္တဲ့အခါ

စိတ္ဓါတ္ေတြ မာလာျပန္တယ္

ႏုခ်င္ရင္လည္း လြယ္လြယ္ေလး

ေမ့ေမ့ရင္ခြင္ကို သတိရ

မမႏႈတ္ခမ္းေတြကို ျပန္တမ္းတ

သည္တစ္ေယာက္တည္းနဲ႔ပဲ တက္လိုက္ က်လိုက္

ရယ္လိုက္ မဲ့လိုက္

မ်က္ေမွာင္ေတြ က်ဳံ႕လို႔

ရယ္မိေတာ့တယ္။

 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၉။

Advertisements