ကိုယ့္တေယာ ကိုယ္ထိုး

ကိုယ့္သီခ်င္း ကိုယ္ဆို

တအီအီ တေၾကာ္ေၾကာ္

ေလွကေလးေပၚ ေပ်ာ္

ေလကေလးက သုတ္

ေရကေလးက လႈပ္ေတာ့

ေလွကေလးက ျမွဳပ္ခ်ည္ေပၚခ်ည္

စိတ္ကေလးက ခင့္ဆီေမွ်ာ္သည္

ေအာ္…

ေတြးေကာင္းပါ့ေပါ့

ေမာင့္စိတ္မွာ

ေရးေကာင္းလွတဲ့ ေတးစကဗ်ာ

ေတးအလွအထာ

မင္းတြက္သက္သက္သာ

ေတးသီ ဟစ္ေၾကြးမွာမို႔

ခံစားနားဆင္ပ့ါ သခင့္ဖုရား ႏွမ ေဒ၀ီကညာ

လြတ္လပ္မႈ ေကာင္းကင္ႀကီးေအာက္မွာ

ေပ်ာ္ရႊင္စြာ

ဂုဏ္ဆင့္တန္း တြက္ခ်င့္တာ မလိုခ်င္ပါ

အနာဂတ္မဲ့ ယခုခ်ိန္တြင္း ကာလငယ္ေလးပါ

ေမာင္ရင္မွာ

မယ္မင္းမမတစ္ေယာက္ထဲ ရွိကာေနေတာ့မွာ

သာသာေဌးေဌး ေပ်ာ္ျမဴးရႊင္ထူးကာ

ေနေတာ့အစ္မ ေဒ၀ီခင္ဗ်ာ။

 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၉။

Advertisements