ဟား…….

ေနမထိေတာ့ဘူး

သြားၿပီ

ခ်ာခ်ာလည္႐ူး

တရားမရွိတာ တရားမသိတာ

ခံႏိုင္ရည္ မရွိတာ ထင္ေပၚလြန္းလွ

ဟန္ေဆာင္လည္း မေကာင္း

သတိၱလည္း မရွိ

အားမာန္ကလည္း နတၳိဆိုေတာ့

လူ မလုပ္ပါနဲ႔ေတာ့ကြာ

လူ႔ရပ္ရြာက ခြာ

ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲ

ဘာလုပ္ခ်င္သလဲ

သတၱိရွိစမ္းပါ

အားစမ္းၾကည့္စမ္းပါ

မေၾကာက္နဲ႔လို႔ေတြး

ရင္ဆိုင္စိတ္ကိုေမြး

အားတင္းရဲေပမဲ့

ထိေတာ့ထိတယ္ဗ်ာ။

 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၉။

Advertisements