လက္ကေလးေပးကိုင္

ပခံုးစြန္းခ်င္းထိ

ၿငိတိိတိ အၾကည့္ေတြ ၾကည့္

ညက် ထိေတာ့တာပဲ

အ႐ူးအမဲသား စားတဲ့ည။

 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇၊ ၂၀၀၉။