ေတာင့္ေတာင့္ေလးရပ္

တည္တည္ေလးေန

စကားမေျပာနဲ႔

ပါးစပ္မဟနဲ႔

မရယ္ျပနဲ႔

အသာေလးေန

ကုိယ္ဖက္မယ္

မင္းကို နမ္းမယ္

သီခ်င္းဆိုျပမယ္

စကားေျပာျပမယ္

အဲဒီလိုေလးေနပါ

နာ အသက္သြင္းတဲ့အထိ။

 

ဇန္န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၉။

Advertisements