အေတာ္ေလးေျပာျဖစ္တဲ့စကားေတြ

ဒါခ်ည္းဒါခ်ည္းအပ္ေၾကာင္းထပ္

ျငင္းခံုမႈဟာ ေကာင္းသတဲ့ 

အႏိုင္ယူလိုမႈအတြက္ ေျပာတာေတာ့ မေကာင္း

အျမင္ေတြအျမင္ေတြ မ်ားေပါ့

ေဆြးေႏြးပြဲဟာ တစ္ခါတစ္ခါ အျပင္ထြက္သြားလို႔

ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ေတြျဖစ္

ရပ္ကြက္ထဲမွာမို႔ ရွက္ေတာင္ရွက္ရရဲ႕

ခက္တယ္

ေနာက္ခံမတူခ်င္းျငင္းရတာ အရသာေပါ့

ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့ မေျပာတတ္ေတာ့လည္း

မလိုအပ္ေပမဲ့ အႀကိတ္အနယ္ရွိခဲ့ရတယ္

တိုးတက္ဖို႔ ျငင္းရတာဆိုလည္း ေကာင္းရဲ႕

ျပသာနာေတြက ထိုးထြက္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာတယ္ဆိုလည္း ဟုတ္ရဲ႕

ရွင္းၿပီးသား ျပသာနာကို ႐ႈပ္ေအာင္ျငင္းၿပီး ျပန္ရွင္းေနရတာ မဟုတ္ဘူး

မဟုတ္ဘူးဆိုေပမဲ့ ေဒါသပါလာေတာ့လည္း အဟုတ္ႀကီးလုပ္လို႔ ေျပာရဆိုရတယ္

ဒီေန႔ ျပန္ေတြးၾကည့္ေတာ့

မေျပာခဲ့ၾကရင္ ေကာင္းသားလို႔

ေႏွာင္းေနာင္တေတြ ရခဲ့တာ အႀကိမ္ႀကိမ္

စိတ္႐ႈပ္လို႔ မဆံုး။

 

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၀၉။

Advertisements