မိသားစုမွာ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ဖို႔ နံပါတ္တစ္
မိသားစုရဲ႕ ယံုၾကည္အားကိုးခံရသူျဖစ္ဖို႔လိုတယ္
နာမည္ေက်ာ္ၾကားထင္ရွား ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ ငယ္စဥ္ကတည္းက မိသားစုမွာ
ေနရာရသူေတြျဖစ္တယ္
ပစားေပး ေနရာေပး အေရးတယူဂ႐ုစိုက္ျခင္းခံခဲ့ရတယ္
ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္ရင္
နာမည္ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားၿပီး တစ္ပါးသူတို႔ရဲ႕အေရးယူဂ႐ုစိုက္မႈကို လိုခ်င္ရင္
အိမ္မွာ အရင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္။

ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေအာင္ေအာင္လုပ္ နံပါတ္ ႏွစ္
ကိုယ့္အိမ္ရွိတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ရမယ္
ပတ္၀န္းက်င္က ေလးစားအားထားတဲ့သူျဖစ္ဖို႔
အိမ္ေထာင္ဦးစီးေကာင္း ဇနီးေကာင္း ခင္ပြန္းေကာင္း သားသမီးေကာင္း မိဘေကာင္းျဖစ္ဖို႔
ႀကိဳးစားရမယ္ ျဖစ္ေနရမယ္
ပညာ ညဏ္အေျမာ္အျမင္ ဗဟုသုတနဲ႔ျပည့္၀ၿပီး ျဖစ္ရမယ္
ကိုယ့္ကို ပတ္၀န္းက်င္က ေမးျမန္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္အားထားျခင္း ျပဳႏိုင္ရမယ္။

အလုပ္မွာေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ နံပါတ္ သံုး
ကိုယ့္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ရမယ္
ရာထူးႀကီးသည္ျဖစ္ေစ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ တာ၀န္ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ လစာမ်ားသည္ျဖစ္ေစ နည္းသည္ျဖစ္ေစ
တာ၀န္ေက်လုပ္ ပိုလုပ္ အစြမ္းကုန္လုပ္
မပါမျဖစ္အေရးႀကီးသည္အထိေနရာရေအာင္လုပ္
ဆက္ဆံေရးေကာင္း ခ်စ္ခင္ေလးစားအားထားရေအာင္လုပ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အလုပ္လုပ္ နံပါတ္ေလးႏွင့္ေနာက္ဆံုးအဆင့္
မိသားစုအဆင့္ ပတ္၀န္းက်င္အဆင့္နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင့္တို႔မွာ ေအာင္ျမင္သူဟာ
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ ျပည္သူေရးရာကိစၥေတြ အမ်ားအက်ဳိးကိစၥေတြမွာ
ေကာင္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္တယ္
ေအာင္ျမင္ထင္ရွားတာေၾကာင့္ ေျပာတိုင္းေအာင္ ဆိုတိုင္းၿပီးေျမာက္တယ္
ႀကံစည္လုပ္ကိုင္သမွ် အေႏွးနဲ႔အျမန္ေအာင္ျမင္တယ္

ဘယ္ေလာက္အထိလုပ္မွာလဲ ဘယ္အထိျဖစ္ခ်င္တာလဲဆိုတာကေတာ့
ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္သေလာက္ပဲ ျဖစ္မွာျဖစ္တယ္
အထူးေျပာစရာေတာင္မလိုေတာ့ပါဘူး
ျဖစ္ခ်င္ရင္လုပ္ အဟုတ္ျဖစ္တာပါပဲ
မျဖစ္ခ်င္ရင္ ေနာက္ဆုတ္ ဘာမွမျဖစ္ေပဘူးပဲ။

တစ္ ႏွစ္ သံုး ေလး သင္ခန္းစာ သည္တြင္ၿပီးသည္၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေသာ အေမ၊ ညီႏွင့္ ညီမအား ေက်းဇူးတင္ေရးဖြဲ႕သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၀၉ အမွတ္တရ
နာရီ ၄၀ ၾကာတစ္ဆက္တည္း မအိပ္ခဲ့ဘဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္မအိ္ပ္မီ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ။