အျဖဴနဲ႔အမည္း အေရာင္ႏွစ္ခုတည္း

ႏွိပ္ခ်င္ရာႏွိပ္ သံစဥ္ေတြတြက္တယ္

အလြန္လွတယ္

လြတ္လပ္လိုက္မ်ားကြာ

အခ်ဳိိ အၾကမ္း အေပ်ာ့အမာ ေကာင္းလိုက္တာ

ရင္ေကာ လူေကာ တုန္တုန္သြားတာမ်ား

နာ အရင္ကတည္းက ဘာေၾကာင့္မသိခဲ့ရတာလဲ ေတြးမိတဲ့အထိ

မႏွိပ္တတ္ႏွိပ္တတ္နဲ႔ ႏွိပ္ေနတာေတာင္ သည္ေလာက္ေကာင္းေနရင္

ပညာျပည့္ျပည့္နဲ႔ ႏွိပ္လိုက္လို႔ကေတာ့လို႔ ေတြးတယ္

တိုးတိုးေလး က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္

အကုန္ေကာင္းတယ္။

 

ဇန္န၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉။

Advertisements