ခ်ဳိခ်ဳိျပာျပာေပ်ာ့တယ္ 

နာက တင္းတင္းခါးခါး ႀကိဳက္တယ္

မရေတာ့လည္း ေသာက္တယ္

ခ်ဳိေပါ့က်ဆိုတာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာရွိတယ္

လက္ဖက္ေျခာက္မေကာင္းတဲ့အခါ စိတ္ညစ္ၿပီး

ေသာက္ရသလို

ခ်ဳိျပာေပ်ာ့ကေလးနဲ႔ေတြ႕တယ္

ကေလးေလးေနမေကာင္းတဲ့အခါ ငိုတယ္

သူေလးလည္း ငိုတယ္

ခ်ဳိျပာေပ်ာ့ကေလး အသံလည္း မသာႏိုင္တယ္

ဟန္လည္း မလုပ္ႏိုင္ေတာ့တယ္

ႏုညံံ႕မႈေတြေပ်ာက္ကြယ္ 

႐ုတ္ခ်ည္းကိုယ္ေတြပူတက္လာတယ္

ေပ်ာ့ေပ်ာ့ျပားျပားၿပဲၿပဲ

ခါးသက္ေသာ အရသာေတြေပ်ာက္ကြယ္

သဲနဲ႔မို႔ တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာင္ ရွတယ္

ခ်ဳိျပာေပ်ာ့ကေလး ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတယ္

ပင္လယ္ႀကီး မာန္က်သြားတယ္

ေရေတြပူတက္လာသလိုပဲ

လိႈင္းေတြပါ မေတြ႕ရေတာ့ဘူး

ရင္ခြင္ႏွစ္ခုၾကား ေရေႏြးေငြ႕စက္ေခါင္းတပ္ရထားႀကီးခုတ္ခဲ့တယ္။

 

ဇန္ဇ၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈။

Advertisements