က်က္သေရ အလင္း နံနက္ခင္းမွာ

မင္းေလးလွပါေစ နာလည္းလွပါေစ

ၿပံဳးလင္းလက္ေ၀ မွန္ၾကည့္ပါေလ

လွလွပပရွိေနပေစ

ေမတၱာနက္နက္ လက္လက္ရွိပေစ

ခ်စ္ၾကပါေစ ႀကိဳက္ၾကပါေစ

ခ်င္းခ်င္းခင္ခင္ရွိၾကေစ

ေပါ့ေပါ့လန္းလန္းလွၾကေစ

အိအိသာသာညက္ၾကေစ

ခက္ခက္ထန္ထန္မဲ့ပါေစ

နာဆုေတာင္းေ၀

က်က္သေရမဂၤလာရွိပါေစ။

 

ဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈။