အဲဒီပံုစံေလးကိုပဲႀကိဳက္တာ

ကိုယ္လံုးပါးပါး မ်က္ႏွာတည္တည္ ကပိုက႐ိုပံုစံ

သံုးေတာင္ထက္ေက်ာ္ေနသေယာင္ ကြင္းက်ယ္ႀကီးနဲ႔

မႏိုင္မနင္းျဖစ္လို႔

ခ်စ္စရာေလး

ညက မအိပ္ရဘူးလား

ဧည့္သည္ေတြမ်ားသလား

တည္လိုက္ ၿပံဳးလိုက္ သူ႔ဇာတ္ထဲမွာ ကိုယ္ပါေငးေမ်ာ

သတိရလို႔ျပန္ထြက္လိုက္

မေနႏိုင္လို႔ ၀င္ပါလိုက္နဲ႔

မိုးလင္းသြားတဲ့ ေန႔မ်ားစြာ

လူေနာက္ဟိုေကာင္ေတြ မပါေစရ

စကားလံုး အထအန မေကာက္ရ

နာ့အထာ နာတစ္ေယာက္ပဲ သိခြင့္ရွိရမယ္

ဘယ္သူမွ ခန္႔မွန္းမရႏို္င္ေစ

ဆုတြင္တြင္သာေတာင္းေတာ့

သူကေလး ႏႈတ္ခ်ဳိပါေစ

သူကေလး စိတ္ရွည္ပါေစ

သူကေလး ေမတၱာျဖာေ၀

လွပတဲ့ေန႔ရက္တိုင္းမွာ ကပိုက႐ိုပဲ ရွိေနပါေစ

မေတြ႕ရတဲ့ေန႔ေတြမွာ ကိုယ္စိတ္ရွည္ေနပါေစ

စိတ္ လက္ ႏွလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ

တြင္တြင္ဆုေတာင္းလို႔ေန။

 

ဇန္န၀ါရီ ၈၊ ၂၀၀၈။