ျမင္႐ံုနဲ႔စြဲ

တမ္းတ 

ရေအာင္ႀကိဳးပမ္း

မရွက္တမ္းျဖစ္တာ

သူနဲ႔က်မွ

တူရာတူရာစုသတဲ့

တူရာတူရာစြဲသတဲ့

ကုိယ္ကိုယ္တိုင္လည္း သူမမွသူမ

ရယ္စရာဟာ ရယ္စရာ မေျမာက္ဘဲျဖစ္လာ

သူမကိုယ္တိုင္ေတာင္ နာနာက်ည္းက်ည္းျဖစ္လို႔

မပါးနပ္တာမ်ား

႐ိုးလြန္းေတာ့လည္း ခက္တယ္

ရဲလြန္းေတာ့လည္း ရွက္ရတယ္

ဘ၀ဟာ လံုးလံုးႀကီးကိုရဲလို႔

ေနာက္ေတာ့မဆုတ္ပါဘူး

အရွက္မရွိတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး

ရွက္ရွက္နဲ႔ ရွက္ေပါ့။

 

ဇန္န၀ါရီ ၄၊ ၂၀၀၈။

Advertisements