တစ္ရက္လံုးလံုး အိပ္မရခဲ့

ေပ်ာ္လိုက္ေမာလိုက္ ေတြးလိုက္ေငးလိုက္

ဟုတ္ရဲ႕လား ဆိတ္ဆြဲလိုက္

ခ်ိတ္တြဲခိုက္ရတဲ့ဖီလင္

ထီမထင္တဲ့ နာ့အၿပံဳး လက္ေ၀ွ႕ေက်ာ္ႀကီးေတြေတာင္ ႐ႈံးေလာက္ေပါ့

အနီဟာ အနက္မဟုတ္ဘူး

နာ့ ႏွလံုးေသြးဟာ နက္ေမွာင္တဲ့ ညအေရာင္ေၾကာင့္ မေျပာင္းေစရဘူး

တစ္ညလံုးေပးတဲ့အနမ္းဟာ

တစ္ရက္လံုးေႏြးေထြးေနတုန္းပဲ

မခ်စ္ဘူးလို႔ ႐ုး

မေသာက္ဘူးလို႔ မူး

႐ူး႐ူးမူးမူးျဖစ္သြားတဲ့ညေၾကာင့္

ရလိုက္တဲ့

မင္းေပးတဲ့ ၂၄ နာရီ။

 

ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈။

Advertisements