ရတာကို မလိုခ်င္ေတာ့

လိုခ်င္တဲ့အခါ ရတာရွာရေပါ့

ရွာတာမ်ားေတာ့ ေတြ႕လာတယ္

ေတြ႕တာမ်ားေတာ့ ႐ိုးလာျပန္

အ႐ိုးႀကီးက်ေတာ့ ပ်င္းတာေပ့ါ

ပ်င္းေတာ့ အေပါ့ေလးကို တမိျပန္တယ္

အေပါ့သြားေတာ့ အေလးပါမခ်င္ျပန္တယ္

ေအာ္ ဒုကၡ 

ေလာက လူ႔ရပ္ရြာ

ပ်င္းစရာေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ….

လုပ္စရာအသစ္မ်ား ရွားလိုက္တာ

ခြက္က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ။          ။

 

ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈။

Advertisements