အေတာ္ဆိုးတယ္

ဆိုးခဲ့တယ္

ဆိုးေနဆဲ

ဆိုးလို႔မ၀ဘူး

ငယ္သူမို႔ မသိဘူး

ရွက္ေတာ့ ရွက္တယ္။

 

ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈။

Advertisements