ကဗ်ာဆရာ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားနဲ႔ ပညာရွိေတြ စကားေျပာရင္

အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္ခြ သံုးခြ ေလးခြ ထြက္တယ္

ထြက္ေအာင္လည္း ေျပာတယ္

ရသေလာက္ယူ ခ်င့္ယံု၊

 

သဘင္သည္၊ သူ႐ူး၊ လူမိုက္နဲ႔ ေျဖာင့္လူဟာ

ပရမ္းပတာ ဒါမွမဟုတ္ တည့္တည့္ေျပာတယ္

စစ္တံု။

 

ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈။

Advertisements