မေခါက္ရက္ဘူး

တိတ္တိတ္ကေလးပဲ ေနပါမယ္

ေတာင့္ပါေစ ဒီေျခေထာက္ေတြ

ရပ္ေစာင့္မယ္

ခံစားခ်က္ေတြ ေသတဲ့အထိ။

 

အခန္းထဲမွာ သူမရွိလည္း

လြမ္းမိတယ္

ေနခဲ့တုန္းက ရက္ေတြ

စီးက်ေပါ့ မ်က္ရည္ေတြ

စိုစိုရႊဲ။

 

မရွိမွ သိတဲ့ အရွိက ထိမိလိုက္တာ

ေကာင္းလိုက္တဲ့ ခံစားမႈ

ဖ်တ္ဖ်တ္ခါ ဆတ္ဆတ္လူး

ခ်စ္ေငြ႕မူး

သည္းအပ္ဆူးသလို ႐ူးမတတ္ပဲ။

 

ႏို၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈။

Advertisements