ေမေမ့သားေလး အရြယ္ငယ္

တီတီတာတာ ခၽြဲတတ္တယ္

ခြဲမရေအာင္ ခ်စ္လွတယ္

အရြယ္လတ္လည္း ခ်စ္မ၀

ေမေမ့ရင္မွာ ပူေလာင္လွ

ထိခိုက္ရွနာျဖစ္သြားမွာ

စိုးရြံ႕ထိတ္လန္႔ရွိလိုက္တာ

သားငယ္မွာ မမႈအား

ေျပးကာလႊားကာ သူကစား

ေမေမ့သား ႀကီးေကာင္၀င္

ပူပန္စိတ္ေတြ တစ္ဖန္ထိုး၀င္

ပူပူေလာင္ေလာင္ ဟိုဒီေတြး

ေကာင္မႀကီးငယ္ ရင္ခြင္ေ၀း

ႀကိတ္ဆုေတာင္းလို႔ စိတ္ေတြေလး

သားသားႀကီးက မိန္းမယူ

ေလဟ ပစ္လာမူ

မယူပါနဲ႔ ေမ့သားရယ္

အိမ္ေထာင္ေရးက ဆုိးလွတယ္

သားဆင္းရဲမွာ ေမဆိုးတယ္

ေဖ်ာင္းဖ် နားခ်တယ္

သားသားေလးမွာ ေမ့စကား နားေထာင္မ၀အား

ေမေမ့သား ေမေမ့သား

သားသား ေမေမ့သား။

 

ႏို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈။

Advertisements