စကတ္တိုတိုေတြနဲ႔ ေျခသလံုးေျဖာင့္ေျဖာင့္ေတြကို မုန္းတယ္

ဘဲေတြနဲ႔တြဲသြားတဲ့ ေကာင္မေလးလွလွေတြကို မုန္းတယ္

အင္ဂ်လီနာဂ်ဳိလီႏႈတ္ခမ္းမ်ဳိးရွိတဲ့ေကာင္မေလးေတြကို မုန္းတယ္

ပါးစပ္ၿပဲၿပီး အရယ္သန္တဲ့ေကာင္မေလးေတြကို မုန္းတယ္

အၾကည့္ရဲတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးတဲ့ေကာင္မေလးေတြကို မုန္းတယ္

ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့အေမႊးနံ႔စြတ္တဲ့ေကာင္မေလးေတြကို မုန္းတယ္

ကိုယ့္ကိုေတြ႕ရင္ မ်က္ႏွာတည္သြားတတ္တဲ့ေကာင္မေလးေတြကို မုန္းတယ္

ကိုယ့္ကိုေတြ႕ရင္ ၿပံဳးၿပီးၾကည့္တဲ့အန္တီႀကီးေတြကို မုန္းတယ္

အျဖစ္မရွိတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း မုန္းတယ္။

 

ႏို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈။

Advertisements