စိတ္ဆင္းရဲရတယ္ စိတ္ေကာင္းမထားႏိုင္လို႔

သည္းခံ၊ တာ၀န္ေက်၊ စိတ္ေလွ်ာ့၊ ေပ်ာ္ေအာင္ေန

ဒီေလးခ်က္ လုပ္ဖို႔မလြယ္လိုက္တာ

လူေတြဟာ ဆိုးၾကတယ္၊ အခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းဆိုၾကတယ္၊ မရရင္ စိတ္ဆိုးၾကတယ္

အဲဒီလူေတြထဲမွာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း ေထာင္ေထာင္မတ္မတ္ႀကီးပါေနတယ္

စိတ္မေကာင္းသူေတြျမင္ၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတာ အႀကိမ္ႀကိမ္

ဘာေဆးေသာက္မလဲ

ေဆးရွိလည္း ေသာက္ႏိုင္ပါ့မလား။

 

ႏို၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈။

Advertisements