မျပန္ရဘူး

ၿငိမ္ၿငိမ္ေန

႐ိုက္ခြဲပစ္လုိက္မယ္

သူတကယ္ ေဒါသထြက္ေနတယ္

ဒီအၾကပ္အတည္းထဲ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္တိုး၀င္ခဲ့တာပဲ

မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြး 

စိတ္ကိုေလွ်ာ့

ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ သေဘာမ်ဳိးနဲ႔

မင္းသေဘာပဲေလ

မင္းလက္ခုပ္ထဲက ေရ

မင္းေထာင္ေခ်ာက္ထဲက ၾကြက္

မင္းေလွာင္အိမ္ထဲက ငွက္

မင္းပိုက္ကြန္ထဲက ၀က္

နာ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး

သြန္လိုသြန္

ေၾကာ္လိုေၾကာ္

ကင္လိုကင္

သုတ္လိုသုတ္

မင္းအလုပ္ မင္းလုပ္ေတာ့

အဆံုးစြန္ထိ မင္းလုပ္ခ်င္ရာ မင္းလုပ္ပါေတာ့

နာ သိလိုက္တာက

အႏိုင္က်င့္ခံရၿပီပဲ။

 

ႏို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၈။

Advertisements