တေလာက တစ္လံုးႏွစ္လံုးေျပာလိုက္ရင္း အာေတြ႕ေနတဲ့ စကားလံုးတခ်ဳိ႕ရွိတယ္

အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ လုပ္ရကိုင္ရတဲ့အခါ အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓါတ္၊ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔လုပ္ကိုင္တတ္ျခင္းရွိရတယ္

team work, team spirit လို႔ ေခၚတယ္

စုေပါင္းစပ္ေပါင္းေပါ့

ပိုေကာင္းလာတယ္၊ တစ္ေယာက္အမွား တစ္ေယာက္ျပင္ေပး ျဖည့္ေပးလို႔ရတယ္

တစ္ေယာက္မျမင္တာ တစ္ေယာက္က ထင္သာေအာင္စြမ္းသာတယ္

ေနာက္ၿပီး အလုပ္ေတြ လုပ္တဲ့အခါ အဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္ဖို႔လိုတယ္

အဆက္ျပတ္သြားရင္ အရွိန္ေႏွးသြားတတ္တယ္

အရွိန္ေႏွးသြားရင္ ျမန္ျမန္မေရာက္ေတာ့ဘူး

အကြက္စိပ္စိပ္နဲ႔ မျပတ္တမ္းလုပ္ကိုင္ေနဖို႔ သိပ္အေရးႀကီးတယ္

harmony, continuity, consistency ေျပာလို႔ေကာင္းတဲ့စကားလံုးေတြေပါ့

harmony အားလံုးနဲ႔အဆင္ေျပဖို႔ ေျပးသာေလွ်ာက္သာရွိဖို႔ ထြက္လမ္းရွိဖို႔ အခ်ိတ္အဆက္မိဖို႔

ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိုက္သလဲ၊ harmony ရွိေနၿပီဆိုရင္ ကစားလို႔ သိပ္ေကာင္းတဲ့ ၀န္းက်င္ေရာက္ၿပီ 

continuity ကေတာ့ အဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားေနဖို႔ပါပဲ

လုိက္ကပ္ထားလည္း ကိုယ္ကလႈပ္ေနေတာ့ အလြယ္တကူအႏၱရာယ္မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူး

ေနာက္တစ္ခုက ကိုယ္ကလႈပ္ေနေတာ့ ကိုယ္ဘာလုပ္လိုက္မယ္ဆိုတာကို ေဘးက ကပ္ထားတဲ့လူက

အလြယ္တကူမသိႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုကေတာ့ ကိုယ့္အရွိန္ကိုယ္သိေနတာပဲ

consistency ကေတာ့ ခိုင္မာတဲ့ သႏၷိဌာန္ရွိတာကိုေျပာတာပဲ

ေျခာက္႐ံုနဲ႔ မေၾကာက္ဘူး၊ ေျမွာက္႐ံုနဲ႔ မေျမွာက္ဘူး

ေအးေဆးပဲ၊ လုပ္စရာရွိတာကို လုပ္တယ္

ကိုယ္ဆံုးျဖတ္ထားတာကို ျဖစ္ေအာင္ တာ၀န္ယူၿပီး အစအဆံုးတာ၀န္ယူလုပ္တယ္

ဘာေၾကာင့္နဲ႔မွ ေနာက္မဆုတ္ပါဘူး

ဒီေနရာမွာ ေနာက္ထပ္အာေတြ႕တဲ့တစ္လံုးကေတာ့ persistence

သူကေတာ့ ခံႏိုင္ရည္အားပဲ

ဘယ္ေလာက္ပဲ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေနပါေစ၊ အဆက္မျပတ္ပါေစ၊ ခိုင္မာပါေစ

ခံႏိုင္ရည္အားကေတာ့ အေရးႀကီးတယ္

ခံႏိုင္ရည္အားေလ်ာ့သြားရင္ ႐ႈံးၿပီးပဲ

တစ္ဖက္လူက ကိုယ့္ကို အလဲထိုးေတာ့မွာပဲ

စကားေတြက ေျပာရတာ အာေတြ႕လိုက္တာ

ကိုယ့္စကားကိုယ္လည္း လိုက္နာဖို႔လိုတယ္ေနာ္။

 

ႏို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၈။

Advertisements