ေျပာတတ္တဲ့စကားအခြန္းက ေလးခြန္းတည္း

အလႊတ္ေတာင္ ရေနၿပီ

မရယ္ေတာ့ မရယ္ရဘူး

ဒါေပမယ့္ မွန္တယ္ေလ

နားေထာင္ၾကည့္ပါဦး

သည္းခံပါ

လူမႈတာ၀န္ ေက်ပေစ

သိပ္မခံစားနဲ႔

ေပ်ာ္ေအာင္ေန တဲ့၊

စကားေတြအမ်ားႀကီးေျပာ အမ်ားႀကီးနားေထာင္

စိတ္ကုဆရာရဲ႕တာ၀န္ဟာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေပးတာပဲ

ေမးခြန္းေတြေျဖေပးတာပဲ

ျပသာနာေတြကို ရွင္းေပးတာပဲ

အ႐ႈပ္ထုပ္ေတြကို ေျဖေပးတာပဲ

စိတ္ကုဆရာရဲ႕စိတ္ကိုေတာ့ ဘယ္သူကုေပးလဲ

ခုနစကားေတြပဲ ျပန္ေကာက္ရမွာပဲ

သည္းခံပါ

လူမႈတာ၀န္ ေက်ပေစ

သိပ္မခံစားနဲ႔

ေပ်ာ္ေအာင္ေန တဲ့။

 

ႏို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၈။

Advertisements