မွန္ၾကည့္မိတယ္

အအိုခရီးသြားေနပါပေကာ

ဖခင္မ်က္ႏွာ ျပန္ျမင္လာ

နာနဲ႔အေတာ္တူပါလား

မေသခင္အေဖ့မ်က္ႏွာ

ဇရာအထုအေထာင္နဲ႔

စိတ္ဆင္းရဲမႈထပ္ပိုးသိပ္သည္းလို႔

အေရးအေၾကာင္းမ်ားစြာ အိုရွာ

နာလည္းလာေနၿပီကြာ

သက္တမ္းေစ့ေနရဦးေတာ့

ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္သာသာ အအိုခရီးမွာ

နာ ဘာမ်ားလုပ္ႏိုင္ေတာ့မွာ

အအိုခရီးမွာ အနာေလးလည္းပါ

မေသခင္လည္းကြာ အအိုခရီးေလးမွာ

စဥ္းစားဆင္ျခင္စရာေတြမ်ားစြာ

ေအာ္ အို အအိုခရီးေလးမွာ…..

ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ အအိုခရီးေလးမွာ

ေစာေစာစီးစီးသိလိုက္ရတဲ့ ခ်စ္စရာ အအိုခရီးေလးမွာ

အအိုခရီးေလးမွာ…။

 

ႏို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈။

Advertisements