ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေခြးကေလးတစ္ေကာင္ရွိတယ္

အမေလးျဖစ္တယ္

ကၽြန္ေတာ့္ကိုခင္တယ္

အၿမဲတမ္းအနားကပ္တယ္

လ်က္တယ္၊ နမ္းတယ္၊ မ်က္လံုးလဲ့လဲ့နဲ႔ ၾကည့္တယ္၊

 

ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေခြးကေလးတစ္ေကာင္ရွိတယ္

ကၽြန္ေတာ္က လိုတာထက္ပိုၿပီး မခင္တတ္ဘူး

ေခြးမေလးကို ကန္ထုတ္ပစ္တယ္

သူခဏထြက္သြားတယ္

ေနာက္ေတာ့ ျပန္လာတယ္

လ်က္တယ္၊ နမ္းတယ္၊ မ်က္လံုးလဲ့လဲ့နဲ႔ ၾကည့္တယ္၊

 

ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေခြးကေလးတစ္ေကာင္ရွိတယ္

အစ္မေလးျဖစ္တယ္

ရာသီလမို႔ အိမ္ေထာင္က်သြားတယ္

ကၽြန္ေတာ့္ကို ခြဲသြားတယ္

သူ႔လွ်ာ၊ ႏႈတ္သီး နဲ႔ အၿမီးတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္ သတိရတယ္၊

 

အခုေတာ့…

ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေခြးကေလးတစ္ေကာင္ရွိခဲ့ဖူးတယ္

အမေလးျဖစ္ပါတယ္။

 

ႏို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈။

Advertisements