ၾကည့္တယ္ျမင္တယ္ သိတယ္ထိတယ္
ရွိတယ္ဟုတ္တယ္
ေရႊတိဂံုဘုရားလည္းဖူးရတယ္
ေရဗကၠာ၀င္းသီခ်င္းဆိုတာလည္းေတြ႕ရတယ္
ေဘာ့စ္ကားကိုလည္းေတြ႕တယ္
စကတ္တိုတုိေကာင္မေလးလည္းေတြ႕တယ္
အေဟာင္းလည္းျမင္တယ္
အသစ္လည္းေတြ႕တယ္
မျမင္ဘူးတာလည္းျမင္တယ္
ျမင္ဖူးတာလည္းထပ္ေတြ႕တယ္
စစ္ကားေတြလည္းေတြ႕တယ္
အခ်စ္ပါးေတြလည္းေတြ႕တယ္
ေနေရာင္ျပင္းျပင္းလည္းရတယ္
မိုးစက္ဖြဲဖြဲလည္းေတြ႕တယ္
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းမိုးေပါက္ကိုလည္းျမင္ရတယ္
ေရႊအိုေရာင္႐ႈခင္းကိုေတြ႕တယ္
အေမႀကီးကိုေတြ႕တယ္
ငွက္ကေလးေတြ႕တယ္
အမ်ားႀကီးပဲ….
မေတြ႕ခ်င္တာေတြေရာ
ေတြ႕ခ်င္တာေတြေရာ ေတြ႕တယ္
အေ၀းကၾကည့္ရင္ ေဘာင္အတိုင္းပဲ ျမင္ရတယ္
နည္းနည္းလည္လို႔ အနီးကပ္ၾကည့္ရင္
ပိုပိုသာသာ က်ယ္က်ယ္ေျပာေျပာျမင္ရတယ္
မေမွာင္ခင္ထိျမင္ရတယ္
ညဏ္ရွိသလို ၾကည့္ပါကြယ္
နံနက္ခင္းက စလို႔ရယ္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၈။

Advertisements