စိတ္ေကာင္းေမြး 

စိတ္ထားျဖဴ

စိတ္သန္႔ရွင္း

မလြယ္ဘူးေနာ္

ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္

ထားတတ္မွ ထားႏိုင္မွ ထားခ်င္မွ

ေနာက္လို႔မရဘူူး

စိတ္ထားလည္းျပတ္မွ

တကယ္လည္းလုပ္မွ

ေနာက္ပိုင္းလည္းရွင္းမွ

မဟုတ္ရင္ ကုကၠဳကၥျဖစ္ေနရင္ 

မရဘူး

အို…အေျပာလြယ္ အလုပ္ခက္

နာ မလုပ္ႏိုင္ပါလား

အခက္သား။

 

ႏို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၈။

Advertisements