သူတစ္ပါးကို ေပးခ်င္ဖို႔ေကၽြးခ်င္ဖို႔
မလြယ္ဘူး
သူတစ္ပါးေကာင္းစားစာ အခြင့္အေရးရတာကို
မုဒိတာပြားဖို႔ မလြယ္ဘူး
သူတစ္ပါး သေဘာေကာင္းတာ ေပ်ာ္ရႊင္တာကို
အံ့ၾသတတ္ၾကတယ္

သူတစ္ပါးဒုကၡေရာက္တာကို သနားၾကတယ္
ကူေတာ့မကူညီၾကဘူး
သူတစ္ပါးဆင္းရဲတာကို စိတ္မေကာင္းၾကဘူး
ဒါေပမယ့္ ဘာမွမလုပ္ေပးၾကဘူး

တစ္ေန႔ထမင္းႏွစ္နပ္စားႏိုင္သူဟာ ကံေကာင္းတယ္
တတ္ႏိုင္ရင္ သူဟာ လူေတြကို ကူညီသင့္တယ္
အ၀တ္အစား ေနစရာျပည့္စံုရင္
ညဘက္ဗိုက္စရာဘဲ အိပ္ႏိုင္ရင္
ဘ၀ဟာ ေနေပ်ာ္ပါတယ္

အမ်ားႀကီး ေတာင့္တရင္ ေတာင့္တသေလာက္ ပင္ပန္းရမယ္
မရရင္လိုခ်င္တယ္
လိုခ်င္ရင္ ရေအာင္လုပ္မယ္
မတရားတဲ့နည္းနဲ႔ရေအာင္လုပ္ရင္ ဒုကၡေရာက္မယ္

ဘယ္အရာမွ အလကားမရဘူး
တစ္ခုခုေပးဆပ္ၿပီးမွ တစ္ခုခုရတာ
ေပးဆပ္တဲ့တစ္ခုခုဟာ ရခ်င္တာနဲ႔
မွ်တေနဖို႔လိုတယ္
မဟုတ္ရင္ ဒုကၡမ်ားမယ္

ေနာက္ဆံုးတစ္ခုကေတာ့
ဘယ္အရာမွ အၾကာႀကီးမဟုတ္ဘူးဆိုတာပဲ
ေနေကာင္းေအာင္ေန
စိတ္ေကာင္းထား
လူေတြကို တတ္အားသမွ်ကူညီ
လိုအင္ေတြကို ေလွ်ာ့
စိတ္ကိုေလွ်ာ့
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန
စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေန
တရားမေမ့နဲ႔
မတရားဘူးေဟ့လို႔လည္း မလုပ္နဲ႔
စိတ္ေအး လူေအး အေနေအးနဲ႔ ဘ၀ေအးႏိုင္ၾကပါေစ။

ႏို၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈။

Advertisements