အခ်စ္တို႔ျဖင့္ ရႊမ္းရႊမ္းစို

နံနက္ခင္းဟာ လွတယ္

ပူပူေလာင္ေလာင္ထဲ ေလွ်ာက္ေနတာေတာင္ ကိုယ္ဟာ ေအးျမေနတယ္

အခ်စ္တို႔ျဖင့္ နံနက္ခင္းဟာ လွေနတယ္

ကိုယ္ၿပံဳးလိုက္မိတယ္

ကိုယ့္အၿပံဳးကို ေကာင္မေလးၾကည့္သြားတယ္

ငွက္ကေလး မိသြားတယ္

ေကာင္မေလးေတြရဲ႕ ေပါင္လံုးေလးေတြ ျဖဴျဖဴေဖြးေနတာေတြ႕တယ္

ႏႈတ္ခမ္းေလးေတြ ေဆးမကူဘဲ ရဲေနတယ္

ေနပူပူထဲမွာပဲ နံနက္ခင္းဟာ အခ်စ္ေတြနဲ႔ ရႊမ္းရႊမ္းစိုေနတယ္

ကိုယ္ဟာ အရင္ေန႔ေတြက ဒီေလာက္မေပ်ာ္ဘူးပါဘူး

ဒီေန႔ေတာ့ ေပ်ာ္ေနတယ္

စိတ္ဓါတ္ေတြလည္း တက္ႀကြလာတယ္

နံနက္ခင္းကို အခ်စ္ေတြနဲ႔စအပ္တယ္

နံနက္ခင္းတိုင္း အခ်စ္ေတြနဲ႔ ရႊမ္းရႊမ္းစိုေစကြယ္

ကိုယ္ ရႊမ္းရႊမ္းစုိေစမယ္။

 

ႏို၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈။