မေန႔တုန္းဆီက ေတြးမိတယ္

အခ်ိန္ေတြကုန္ အားေတြကုန္လို႔

မေသ႐ံုတမယ္ ေပ်ာ္ေနရတဲ့ဘ၀

ခါးလွတယ္

ခ်စ္သူကလည္း မခင္တြယ္

မုန္းသူကလည္း အေသတြယ္

ေညွာင့္ဆူးေတြလည္း မ်ားလွတယ္

ေခ်ာေမြ႕တဲ့မ်က္ႏွာျပင္ဟာ နာရီ၀က္ထက္ ပိုမၾကာဘူး

ကိုယ္ကေတာ့ ဒီကမၻာထဲ ညစ္ပတ္လူးတဲ့၀က္လိုပဲ

ရယ္လိုက္ မဲ့လိုက္ ခ်စ္လိုက္ မုန္းလိုက္

မေနေပ်ာ္တဲ့ေလာက

အသက္မွ်င္းမွ်င္း႐ႈလို ငို

ေသေတာ့မွာပဲ။

 

ႏို၀င္ဘာ ၉၊ ၂၀၀၈။