အစကျပန္လုပ္ရမွာကို အမုန္းဆံုးပါပဲ

ၿပီးၿပီဆိုၿပီးထားခဲ့ၿပီးမွ

မင္းကလုပ္ၿပီ

တစ္ကျပန္စရမယ့္ဇာတ္

လြမ္းခ်က္ကယ္နာလြန္း

မေျပာေတာ့ပါဘူးဆိုမွ အေဟာင္းေတြအသစ္ျဖစ္ေတာ့မယ္

ထာ၀ရခြဲျခင္းမွတ္တယ္

အခုေတာ့ မေန႔တစ္ေန႔ကလို

ျပန္ေျပာင္းေတြးလည္း ရင္နာ

မေတြးလည္း သတိရ၊ ဘယ္လိုမွ ေနလို႔မေကာင္းတဲ့ဘ၀

ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိဘဲ စိတ္ေတြတိုတုိေနခဲ့ရ

မလွပမွန္းသိေပမယ့္ အႀကိမ္ႀကိမ္႐ူးမိပါေပါ့

ဘယ္သူ႔အျပစ္တင္ရမွန္းလည္းမသိ

ထားခဲ့ေတာ့မိငယ္လို႔သာေျပာလုိက္ခ်င္

ခြင့္လႊတ္ျခင္းတစ္ဖက္ကမ္းခပ္မွေတာ့

တစ္ကျပန္စ႐ံု။

 

ႏို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈။

Advertisements